Poznej sebe a poznáš svět,

změň sebe a změníš svět.

Studium na Univerzitě Nové doby je koncipováno tak, aby posluchači mohli rozvíjet a prohlubovat své vnímání, cítění, představování a nejrůznější druhy myšlení v souladu s tím, jak se vyvíjely v průběhu celé evoluce člověka a postupně se připravovat na přechod od myšlení k uvědomování jako hlavní duševní funkci.

V prvním a druhém ročníku  jsou proto témata jako např. bylinná terapie probírána z hlediska šamanismu, energetické medicíny antiky, tradiční čínské medicíny a ajurvédy. Každý z těchto léčebných postupů je totiž zároveň i výkladem světa vytvořeným historicky nejstarším způsobem myšlení v pocitech, představách, podobenstvích, které je organizované na principu asociací a analogií. Toto myšlení vytvářelo naše prvotní interpretační vzory a jím odpovídající modely skutečnosti nejen v dětství lidstva, ale i v dětství každého z nás. Spolu s instinkty se podílí na vzniku nejhlubších vrstev našeho nevědomí: jeho Archaických, Magických, Hypnotických a Mýtických základů. S bylinnou terapií stejně tak jako s ostatními tématy výuky se ale posluchači seznámí i ve světle nejnovějších vědeckých objevů, za které vděčíme pozdějším způsobům myšlení v pojmech, které vytváří zcela odlišné interpretační vzory a náš současný model skutečnosti.              

Milan Calábek  ve svých přednáškách zároveň důsledně uplatňuje integrální pohled ze čtyř perspektiv základních rozměrů naší existence (viz Kosmická mandala).

 V dalším semestru druhém ročníku se budeme zabývat pojmovým myšlením, a to především myšlením kauzálním, analytickým a duálním v protikladech. A jak ztotožňování se s pojmovým myšlením, charakteristické pro strukturu Mentálního vědomí, vede k autohypnóze, hypnóze a propadům až do hlubin Hypnotického nevědomí, které bylo vědomím lidí starověkých civilizací Egypta, Číny, aztéckého anebo inckého impéria. Ústředním tématem výuky tak bude autohypnóza, hypnóza, nepřímá hypnóza a hypnoterapie spolu s terapeutickými změnami iluzorního modelu skutečnosti vytvořeného pojmovým myšlením v kategoriích.  

O prázdninách pak posluchači budou mít možnost zúčastnit se zájezdu „Megalitická a artušovská Anglie“. Více informací o zájezdech na  Cesty za poznáním.

  

Ve třetím a čtvrtém ročníku budou mimo jiné přednášena i mytologická témata jako „Bohové a Bohyně v nás“ z hlediska archetypální psychologie. Posluchači se zároveň seznámí se způsoby myšlení, které vytvořily archetypální vzorce Mýtického vědomí a duchovní základy všech velkých světových civilizací. Tyto archetypální vzorce neboli bohové v nás nám dnes už nevládnou přímo, ale jako mocné spodní proudy naší psychiky zcela nevědomě rozhodujícím způsobem ovlivňují život každého z nás. Společně s dalšími aspekty se podílejí i na vzniku našich nemocí, závislostí, na našich úspěších, romantickém zamilování a životních selháních. Posluchači se pomocí archetypálních konstelací budou učit prožívat a určovat konkrétní archetypy, které v současné životní etapě vládnou mýtické struktuře jejich kolektivního nevědomí a zároveň objevovat i neuvěřitelné možnosti archetypální terapie.
S aristetolovskou logikou, duálním myšlením v protikladech a jeho transcendencí se posluchači seznámí v přednášce o Nágárdžunově pojetí mahajánového buddhismu. Velice důležitým tématem budou i naše sny. Všichni budou mít příležitost učit se výkladu snů jako "Zapomenutého jazyka bohů" z hlediska jungovské i archetypální psychologie.

S aristetolovskou logikou, duálním myšlením v protikladech a jeho transcendencí se posluchači seznámí v přednášce o Nágárdžunově pojetí mahajánového buddhismu. Velice důležitým tématem budou i naše sny. Všichni budou mít příležitost učit se výkladu snů jako "Zapomenutého jazyka bohů" z hlediska jungovské i archetypální psychologie.

Pak přejdeme od vývojových stádií kolektivního nevědomí k individuálnímu nevědomí - jak je strukturuje jungovská psychologie a transakční analýza. Zároveň se posluchači seznámí se sourozeneckými a rodinnými konstelacemi

O prázdninách pak posluchači budou mít možnost zúčastnit se zájezdu „ Putování megalitickou a středověkou Bretaní“. Více informací o zájezdech na  Cesty za poznáním.

 

Ve čtvrtém ročníku se budeme zabývat zenbuddhismem a současnými neduálními duchovními směry (Eckhart Tolle, Jean Klein a další) a snažit se o postupný přechod od myšlení k uvědomování. Navážeme na to, že už v prvním ročníku se posluchači seznámili s původním buddhismem Gautama Buddhy, ve druhém s theravádou a Nágárdžunovou mahajánou, ve třetím s tibetskou vadžrajánou a mohli se pomocí odpovídajících meditativních technik pokusit o dosažení prožitku věčně přítomného a neprojeveného Základu Bytí (v buddhistické terminologii šunjáty - prázdnoty) neboli Klasického osvícení.Velice důležité ale je, abychom tento prožitek bdělé pozornosti byli schopni interpretovat z hlediska nově se vyvíjejícího Integrálního vědomí a tak jej realizovat i v praktickém a činném životě současné postmoderní společnosti.

Z tohoto důvodu od založení naší školy v roce 1997 přiřazujeme jednotlivá témata výuky i ke strukturám vědomí, které se podílejí na jejich vzniku (např. šamanismus k Magickému vědomí, archetypální psychologii k Mýtickému apod.). Jde o vývojové struktury vědomí, jak je definoval Jean Gebser s rozšířením o modus vědomí Hypnotického (Milan Calábek) a Pluralitního (Clare Graves). A ve výuce postupujeme v souladu s jejich evolucí. Protože díky tomu pak budeme moci dosáhnout mnohem širšího a plnějšího Evolučního osvícení, jak je charakterizuje integrální psychologie (Ken Wilber), které vyžaduje nejen co nejširší škálu meditačních postupů, ale zároveň i odpovídající znalosti předchozích vývojových struktur vědomí a jejich hodnot, aby tak zároveň mohlo dojít k jejich integraci.

V průběhu studia kromě tohoto procesu, který směřuje k dosažení Klasického nebo Evolučního osvícení budou posluchači zároveň postupně objevovat i své vrozené zdroje síly, rovnováhy a moudrosti, poznávat svůj osobitý způsob vnímání, myšlení, učení se, komunikace, léčení, sebevyjádření a zároveň se naučí uvědomovat, co se skrývá za jejich problémy a životními krizemi a najít cestu k jejich řešení.

 

Přihlášky a informace o možnosti studia:  mandala@iex.cz   nebo  mandalasro@quick.cz

Počet míst v ročníku je limitován kapacitou auly. Z tohoto důvodu neposkytujeme přihlášku volně ke stažení na našem webu. Pokud máte zájem o studium, prosím, napište nám e-mail nebo zavolejte na kontaktní telefonní číslo. Děkujeme za pochopení.