Milan Calábek

původně pracoval jako dramaturg, režisér, překladatel divadelních her v Národním divadle v Praze, Divadle Petra Bezruče v Ostravě a naposledy ve Vinohradském divadle v Praze.

Když  před 36 lety „přežil svoji smrt“, stal se abstinentem, vegetariánem, odešel z divadla, začal spolupracovat s prof. Kahudou v Psychoenergetické laboratoři a stal se víceprezidentem Filipínského léčitelského kruhu. Zabýval se nejen léčitelstvím, ale i etnografií, cestoval, studoval buddhismus a meditoval v tibetských klášterech v Nepálu.

Po roku 1990 založil esoterické centrum MANDALA, v kterém pracovali čeští a slovenští léčitelé. Kromě léčebny jeho součástí bylo hudební nakladatelství, knihkupectví specializované na duchovní literaturu, stejně specializovaná cestovní kancelář a čajovna pro hosty.

V roce 1997 jako součást centra MANDALA založil Univerzitu Nové doby, kde přednášejí nejlepší čeští a zahraniční odborníci různé duchovní a esoterické obory.

Sám se na její půdě věnuje především tématům archetypální psychologie, léčbě změnou modelu skutečnosti, individuální fytoterapii, hypnóze, aurické typologii, meditaci, buddhismu a dalším oborům.

 

VIDEO

Záznam přednášky Milana Calábka z Festivalu Evolution 2014

Záznam přednášky Milana Calábka z Festivalu Evolution 2014
MILAN CALÁBEK - Meditace: léčení a cesta k vyšším duchovním stavům - Evolution, 12. 4. 2014   Autor videa:  Igor Chaun, GOSCHA  

M.Calábek

/album/fotogalerie-milan-calabek/img-0411-jpg/ /album/fotogalerie-milan-calabek/img-0413-jpg/ /album/fotogalerie-milan-calabek/img-0417-jpg/

Výběr z článků Milana Calábka

Článek Milana Calábka pro ŽENA.CZ

15.01.2014 12:00
Moderní společnost je hodně založena na strachu, strachu z nemoci, ze smrti. Čeho se bojíte Vy? Myslím, že jsem se nikdy nebál smrti a ani utrpení s ní spojeného, ale to, co ve mně dřív vyvolávalo obavy, tak jako zřejmě u mnoha mých vrstevníků, byla představa ztráty kognitivních schopností,...

NEJVĚTŠÍ PROMĚNA V LIDSKÉM ŽIVOTĚ článek pro časopis Regenerace č.11/2010

14.01.2014 14:45
Setkání na rozhovor do tohoto čísla Regenerace nám s Pavlínou pro naše zaneprázdnění dvakrát nevyšlo. A tak před další plánovanou schůzkou mi Pavlína v telefonickém rozhovoru nastínila široký okruh otázek, na které bych měl odpovídat. Okamžitě mne napadlo, zda bychom si nejprve neměli vyjasnit, co...

KOŘENY A KŘÍDLA časopis nová REGENA 9/2013

27.09.2013 18:19
Článek si můžete přečíst také ve formátu pdf : KOŘENY A KŘÍDLA ************************************************************************************************************************   KOŘENY A KŘÍDLA Univerzitu Nové doby jste založil v roce 1996, na čem je vlastně založena výuka? Abych si...

NEJSTARŠÍ NÁPIS V ČECHÁCH, POLE MRTVÝCH A TELEPATIE článek pro časopis Regenerace č.9/2010

07.09.2010 16:28
Právě jsme s částí „výzkumného týmu“ Univerzity Nové doby připravovali plán dvoudenní cesty ke kamenné pyramidě v kdysi českém Vitorazsku, když mi zavolal Jaroslav Kňap a požádal o krátký příspěvek na téma spontánní telepatie. Už v průběhu našeho hovoru se mi vybavilo několik osobních...

PŘEROZOVÁNÍ V INDICKÉM BUDDHISMU..... a krátká zmínka o nirváně článek pro časopis Regenerace č.6/2010

03.09.2010 15:32
Není jistě náhodou, že součastná věda ve snaze o vyléčení zatím nevyléčitelných nemocí opakuje hledání věrozvěstů, filozofů a mystiků axiálního věku1, kteří se v laboratoři  vnitřního vesmíru pokoušeli najít způsob, jak odstranit utrpení a neuspokojivost života. Například v Indii...

MOZARTŮV EFEKT příspěvěk do časopisu Regenerace č.5/2010

31.08.2010 14:28
Na otázku o praktickém využití tzv. Mozartova efektu odpovídal v nové rubrice časopisu Regenerace Milan CALÁBEK o blahodárné síle hudby.   Jestliže jako neurologickou souvztažnost naší cesty k osvícení chápeme postupný přenos aktivity z vývojově starších zadních a středních...

SVĚTOVÁ KRIZE - PŘÍLEŽITOST K TRANSCENDENCI článek pro časopis Regenerace č.6/2009

19.06.2009 15:30
V první části tohoto článku otištěném v minulém čísle Regenerace jsem se zabýval vznikem současné finanční a hospodářské krize, která je zároveň i krizí politickou, především z ekonomického hlediska. Psal jsem o novém parazitickém  finančním kapitalismu, který na rozdíl od...

SOUČASNÁ SVĚTOVÁ KRIZE ANEB KRÁL JE NAHÝ článek pro časopis Regenerace č.5/2009

05.06.2009 14:47
V současnosti téměř každé médium, i když není ekonomicky zaměřené, se nemůže vyhnout tématu finanční a ekonomické krize, která začíná pomalu zasahovat do života i duchovního vývoje téměř každého z nás. Bez ohledu na to, jak řekl jeden český ekonom, že žádná z hlav této saně není...

GURU NOVÉ DOBY článek pro časopis Regenerace č.10/2008

13.01.2009 14:00
  Jak se změnil svět za těch patnáct let od doby, kdy jste byl poprvé na stránkách Regenerace? A jak se za tu dobu změnil Milan Calábek? Před patnácti lety jsme se radovali z konce studené války mezi Východem a Západem, který Francis Fukuyama dokonce považoval za konec dějin, zatímco...

HIEROGLYFY BOHŮ článek pro časopis Regenerace č.9/2008

12.01.2009 10:00
„To, že se ryba nemůže pohybovat na suché zemi, ještě neznamená, že tam neexistuje život.“ Camille Flamarion V souvislosti s kruhy v obilí se obvykle setkáváme se třemi nejčastějšími otázkami: Proč se nejvíc objevují v jižní Anglii? Jak vznikají? Kdo nebo co je jejich původcem? POLE V POLÍCH Z...

NORMALIZACE NEBYLA JEN PONÍŽENÍ článek pro časopis Regenerace č.8/2008

10.01.2009 13:34
Srpnová okupace změnila nejdřív mě a to dvěmi způsoby. V prvních dnech jsem s většinou národa zažil jeho vzkříšení a zároveň něco, co bychom bez nadsázky mohli nazvat zasvěcením do mužnosti a lásky k něčemu většímu, než jsme my sami. V té době jsem pracoval jako dramaturg Divadla Petra Bezruče v...

FYTOTERAPIE POD DROBNOHLEDEM článek pro časopis Regenerace č.8/2007

29.12.2008 17:00
Dramaturg, režisér, překladatel divadelních her, léčitel, esoterik, cestovatel. A nikdy nebyl herec, jak se někteří lidé domnívají. Kolem jeho osoby vůbec kolují nejrůznější zvěsti a legendy. Spolupracoval s prof. Kahudou v Psychoenergetické laboratoři a byl viceprezidentem Filipínského...

Reakce J.Zentricha na článek M. Calábka "Fytoterapie pod drobnohledem"

29.12.2008 16:59
Meduňka č.3/2008  

FYTOTERAPIE NA MÍRU I. článek pro časopis Regenerace č. 8/2008 (odpověď M.Calábka na článek J.Zentricha v Meduňce č.3/2008)

29.12.2008 16:10
Mohou některé léčivky skutečně některým lidem škodit? Velkou pozornost v odborných kruzích zaznamenal rozhovor otištěný na našich stránkách (Pozn. Na stránkách časopisu Regenerace) pod názvem Fytoterapie pod drobnohledem. Milan Calábek v...

FYTOTERAPIE NA MÍRU II. článek pro časopis REGENERACE č.9/2008

29.12.2008 16:00
Pokračování článku Fytoterapie na míru I. Tentokrát se autorova pozornost soustředí na velmi známou léčivou bylinu – meduňku lékařskou. Nejdříve připomeňme část z  rozhovoru v Regeneraci č.8/2007:  „Ve většině směsí se objevuje...