PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM 2017-2018

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM 2017-2018

 

  • září 2017              Diagnostika pomocí bylin     Ladislav Kříž a Milan Calábek

  • říjen 2017            Transformace vzorců destruktivních emocí  osobního nevědomí     Milan Calábek     

  • listopad 2017      Transformace negativních vzorců  sdíleného nevědomí rodu    Milan Calábek  

  • prosinec 2017      Stín - temná stránka duše a jeho zpracování           PhDr. Lenka Adamová, CSc.

  • leden 2018           V srdci skutečnosti (teorie relativity a kvantová fyzika)     Milan Calábek 

  • únor 2018            Renesanční astromagická medicína ve světle současné vědy   Milan Calábek        

  • březen 2018         Luna a její moc        Milan Calábek

  • duben 2018          Rosekruciánské osvícení    Bohumil Vurm                                                                        

  • květen 2018          Kabala v díle W. Shakespeara:  cesta k transcendenci     Prof. M. Hilský a  M. Calábek

  •  červen 2018         Divadlo duše      Hosté : J. Dušek a další