Jak probíhal 1. ročník Univerzity Nové doby 2005/2006?

V úvodní přednášce 1. ročníku Milan Calábek shrnul téma nultého ročníku Strava a metabolické typy a dále je rozvinul. Seznámil studenty s nejnovějšími objevy, ke kterým došlo v průběhu tohoto roku. Mimo jiné jsme se naučili určovat i metabolický profil s přihlédnutím k sekundárnímu typu (zařazení do jednoho z dvanácti metabolických typů). A to s pomocí dalších testů, mimo jiné i fyziologických.

Vedle stravy, vitamínů a minerálů byla velice podrobně písemně zpracována i oblast léčivých bylin – jakýsi domácí mini herbář – MATERIA MEDICA minor I., který ukáže, jaké byliny jsou vhodné nebo zcela nevhodné pro léčbu každého ze čtyř základních stavů Autonomního nervového systému s přihlédnutím k metabolickému typu (např. lipový čaj u Sympatiku průběh nachlazení nezlepší, ale zhorší a podobně jako heřmánek nebo kopřiva mu víc uškodí než pomůže). Pomocí jednoduchého testu virgulkou se studenti sami naučili určit, jestli jsou určité byliny vhodné nejen pro jejich potíže, ale i pro ně osobně.

V bylinné terapii jsme pokračovali i v další přednášce a navázali jsme tématem Tradiční a netradiční fytoterapie Ing. Valdemara Grešíka, Emila Havelky a Ladislava Kříže s možností individuálního pohovoru a doporučení bylin na konkrétní problémy. Téma metabolických typů Milan Calábek rozvíjel i s pomocí kategorie živlů, astrologických aspektů a duševních funkcí, což vhodně doplnila i přednáška prof. Zdeňka Neubauera Živly, uskutečněná mimo studijní program pro zájemce, kteří měli zájem prohloubit své znalosti v této oblasti.

Posluchači zajímající se o tibetský buddhismus se mohli zúčastnit i přednášek určených studentům postgraduálu a to Rabjama Rinpočeho – opata tibetského kláštera Shechen v Bodnátu a jednoho z největších soudobých znalců tibetského buddhismu M.Riccarda, který rovněž žije v tomto klášteře po mnoho let jako mnich (viz. kniha Golemann: Destruktivní emoce). Oba přednášející spolu s dalšími mnichy přijeli do Prahy na pozvání vedení Univerzity Nové doby.

V dalších přednáškách a seminářích se studenti seznamovali s tím, jak z předosobního a nevědomého života vytváříme zcela jedinečný osobní a vědomý život, který by měl směřovat do života nadosobního neboli věčného. Zabývali jsme se především prvními stupni našeho nevědomí: vědomím Archaickým a Magickým, jehož strukturu jsme si ozřejmili na tématu Šamanismus. Uskutečnili jsme šamanský sestup a věnovali se práci s instinkty a přeměně instinktivní energie na energii duševní pomocí archetypálních představ tzv. „silových zvířat“.

Vedle šamanismu Magické vědomí zrodilo i základy kosmologie Feng shui, která má velice široké a praktické uplatnění v každodenním životě a s níž nás podrobně a konkrétně seznámil Ing.arch. Otakar Chochola. Korespondující aspekty čínské medicíny nám objasnila PhDr. Marie Svobodová v seriích cvičení Tělo jako chrám.
Do této oblasti patří i Reflexní terapie, kterou nás učili Beáta a Ing. Július Patakyovi podobně jako Léčba zvukem Vlastimila Marka.

O Zasvěcení – zasvěcovacích rituálech přednášel Bohumil Vurm. Jedním ze způsobů jak navázat kontakt s nevědomím, je i takzvaná Automatická kresba, kterou nás učila Ing. Marie Šalátová. Téma studia prvního ročníku pak uzavřela a shrnula přednáška Milana Calábka Návrat animismu a cesta do středního světa šamanského vesmíru.

Každý rok jako důležitý kontrapunkt studia byla zařazena i Cesta Východní duše k osvícení. V první z této série přednášek a cvičení nás Milan Calábek seznámil se základy buddhismu a prakticky učil zvládat nápory instinktivních sil i překonávat emocionálně- imaginační vzorce v našem osobním nevědomí.

 

Okruh témat druhého ročníku čtyřletého studia 2005 - 2009

Září 2006 Hypnotické vědomí a umění hypnózy M. Calábek
Říjen 2006 Léčba hypnózou a návraty do minulých životů M. Calábek
Listopad 2006 Instinktivní základy duše PhDr. E. Velechovská
Prosinec 2006 Léčba očí M. Calábek
  Adventní a vánoční motivy v duchovním životě ThDr. I.O.Štampach
 Leden 2007  Tarot a hledání smyslu života  B. Vurm
 Únor 2007  Feng shui II.  Ing. Arch. O. Chochola
 Březen 2007  Luna, její moc a život v souladu s vesmírem  M. Calábek
 Duben 2007  Cesta východní duše k osvícení II.  M. Calábek
 Květen 2007  Sourozenecké konstelace  M. Calábek
   Genetické dědictví národa českého  prof. M. Macek
 Červen 2007  Setkání s osudem (Rodinné konstelace)  M. Calábek

 Okruh témat třetího  ročníku čtyřletého studia 2005 - 2009

Září 2007             

Autohypnóza, setkání s mrtvými, léčba návraty do minulých životů

M.Calábek
 Říjen 2007  Zázrak stvoření  R. Hradil a hosté
   sobota odp. Boris Grebenščikov  
   večer koncert "Tibetských manter Borise Grebenščikova"  
 Listopad 2007  Archetypální psychologie: Bohové v nás
 M. Calábek
 Prosinec 2007  Archetypální psychologie: Bohyně v nás  M. Calábek
 Leden 2008  Mytologie ve výtvarném umění  B. Vurm
   Zapomenutá medicína  Dr. P. Nohel
 Únor 2008  Čínská kosmologie  E. Joachimová
 Březen 2008  Buddhův návrat  M. Calábek
 Duben 2008  Archetypální konstelace  M. Calábek
 Květen 2008  Celostní terapie  M. Calábek
 Červen 2008  Romantická láska, Partnerský vztah  M. Calábek

Školní rok 2008/2009

Od září 2008 pokračoval ve studiu IV. ročník (čtyřleté studium 2005-2009), který v červnu 2009 slavnostně ukončil Milan Calábek předáním OSVĚDČENÍ.

Program IV. ročníku pro školní rok 2008/2009:

Září 2008  Muž a žena ve světle mýtů, pohádek a evoluční psychologie M. Calábek
sobota večer  Večer s Danem Millmanem  
Říjen 2008  zájezd do Turecka pro přihlášené zájemce  
Listopad 2008  Temné stránky lidské povahy Dr. L. Adamová
Listopad 2008  Transakční analýza a druhy inteligence M. Calábek
Prosinec 2008  Sny: mosty duše M. Calábek
Leden 2009  Telluro-terapie (léčba Zemí) Dr. P. Nohel
   Setkání s Jaroslavem Duškem  
Únor 2009  Architektura, síla místa a životní energie v krajině akad. arch O. Hozman
neděle odp.  Genetické dědictví národa českého Dr. M. Balaščáková
Březen 2009  Tibetský buddhismus: třetí roztočení kola dharmy M. Calábek
Duben 2009  Západní cesta k osvícení M. Calábek
Květen 2009  Osudovost a svoboda v lidském příběhu Dr. L. Adamová
Červen 2009  Tao nemá žádnou bránu (bláznivá moudrost zenu) M. Calábek
   Předávání OSVĚDČENÍ  

 

Studenti, kteří takto ukončili studium, mohou dál za zvýhodněných finančních podmínek pokračovat formou POSTGRADUÁLU. Od září 2008 dále pokračují v postgraduálu studenti, kteří ukončili čtyřleté studium a dostali osvědčení během 12-ti leté existence Univerzity Nové doby, tj. v roce 2001, 2002, 2005. Od září 1997 absolvovalo čtyřleté studium cca 700 studentů. Asi třetina z nich si dále doplňuje své znalosti v postgraduálu.