Vítejte na stránkách

 INSTITUTU ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a centra MANDALA.

Již dvacet let se Univerzita Nové doby snaží propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do Integrálního pohledu na stále rychleji se vyvíjející vesmír, současná společenství, tělesné zdraví i duši jednotlivce.

Tento proces poznávání spolu s hlubokými meditativními stavy a transformační silou lásky umožňuje každému ze studentů  pracovat na sobě,  najít „klíč k jeho individuálnímu osudu“ a smyslu života, vést k osobnímu růstu, duchovní transformaci a osvobození od utrpení.

                          "Dlouho jsem klepal na boži dveře, a když se otevřely,                                zjistil jsem, že na ně klepu zevnitř."(Rúmí)   

Výběr z článků Milana Calábka

MOZARTŮV EFEKT příspěvěk do časopisu Regenerace č.5/2010

31.08.2010 14:28
Na otázku o praktickém využití tzv. Mozartova efektu odpovídal v nové rubrice časopisu Regenerace Milan CALÁBEK o blahodárné síle hudby.   Jestliže jako neurologickou souvztažnost naší cesty k osvícení chápeme postupný přenos aktivity z vývojově starších zadních a středních...

SVĚTOVÁ KRIZE - PŘÍLEŽITOST K TRANSCENDENCI článek pro časopis Regenerace č.6/2009

19.06.2009 15:30
V první části tohoto článku otištěném v minulém čísle Regenerace jsem se zabýval vznikem současné finanční a hospodářské krize, která je zároveň i krizí politickou, především z ekonomického hlediska. Psal jsem o novém parazitickém  finančním kapitalismu, který na rozdíl od...