Institut integrálních studií je zaměřený na tělesné zdraví, emocionální vyrovnanost, prohloubení myšlení a dosahování duchovního probuzení,     který v roce 1997 založil a dodnes vede Milan Calábek.  Momentálně je studium koncipováno jako jednoleté.

Studium probíhá v rámci školního roku, vždy jeden víkend v měsíci.

Studium probíhá formou přednášek, které doplňují nepovinné semináře. Program přednášek na další školní rok je pro studenty k dispozici vždy od dubna předchozího roku. Přednášky nejsou určeny veřejnosti (výjimkou jsou přednášky přípravného ročníku ), ale jen pro přihlášené posluchače. Navazují na sebe a není možné je absolvovat jednotlivě.

Přednášky a semináře se konají v Praze. Místo konání je upřesněno v informacích ke studiu pro přihlášené studenty. Registrace studentů probíhá prostřednictvím kanceláře společnosti MANDALA.

Další čtyřletý cyklus otevírat nebudeme.