Vítejte na stránkách

 INSTITUTU ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a centra MANDALA.

Již dvacet let se Univerzita Nové doby snaží propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do Integrálního pohledu na stále rychleji se vyvíjející vesmír, současná společenství, tělesné zdraví i duši jednotlivce.

Tento proces poznávání spolu s hlubokými meditativními stavy a transformační silou lásky umožňuje každému ze studentů  pracovat na sobě,  najít „klíč k jeho individuálnímu osudu“ a smyslu života, vést k osobnímu růstu, duchovní transformaci a osvobození od utrpení.

                          "Dlouho jsem klepal na boži dveře, a když se otevřely,                                zjistil jsem, že na ně klepu zevnitř."(Rúmí)   

Výběr z článků Milana Calábka

NÁVRAT AURICKÉ BARVY pro časopis REGENERACE č.10/2003

23.12.2008 14:00
Za deset let existence našeho časopisu jsme vám v těchto úvodních rozhovorech představili celkem 119 lidí, kteří mají nebo měli nějakou spojitost a alternativní medicínou, zdravým životním stylem, léčitelstvím nebo věcmi mezi nebem a zemí. Bilanci sto dvacet doplnil největší projekt v oboru...

SETKÁNÍ S DALAJLÁMOU pro časopis REGENERACE č.10/2003

20.12.2008 10:00
  „Ach, ke komu se můžem obrátit ve své nouzi? Andělé, lidé a už ani moudrá zvířata si nejsou vědoma, že ve skutečnosti nejsme doma v takto v y s v ě t l e n é m světě ….“ R. M. Rilke NENÍ OTÁZEK BEZ ODPOVĚDÍ Krizi naší civilizace, která po zápase s fašizmem a komunismem (s...