Vítejte na stránkách

 INSTITUTU ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a centra MANDALA.

Již dvacet pět let se INSTITUT ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ snaží propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do Integrálního pohledu na stále rychleji se vyvíjející vesmír, současná společenství, tělesné zdraví i duši jednotlivce.

Tento proces poznávání spolu s hlubokými meditativními stavy a transformační silou lásky umožňuje každému ze studentů  pracovat na sobě,  najít „klíč k jeho individuálnímu osudu“ a smyslu života, vést k osobnímu růstu, duchovní transformaci a osvobození od utrpení.

                          "Dlouho jsem klepal na boži dveře, a když se otevřely,                                zjistil jsem, že na ně klepu zevnitř."(Rúmí)   

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE

A K T U A L I Z A C E ze dne 23.6.2020

23.06.2020 17:42
AKTUALIZACE ze dne 23.6.2020.pdf

A K T U A L I Z A C E ze dne 3.6.2020

04.06.2020 16:02
A k t u a l i z a c e ze dne 3.6.2020.pdf

A K T U A L I Z A C E ze dne 10.5.2020

10.05.2020 22:59
A k t u a l i z a c e ze dne 10.5.2020.pdf

A K T U A L I Z A C E ze dne 25.4.2020

26.04.2020 22:22
A k t u a l i z a c e ze dne 25.4.2020.pdf