A K T U A L I Z A C E ze dne 8.2.2021

08.02.2021 21:58

NOVÁ ČESKÁ VARIACE SARS-CoV-2?

 

       Kromě tří hlavních nových variaci SARS-CoV-2 jako je britská (B 117), jihoafrická (B.1.351 nebo 50 Y.V2) a brazilská (B.1.1.248 nebo P1), se v zorném poli evropských badatelů zřejmě brzy ocitne i variace B.1.258∆, která díky největšímu rozšíření u nás, aspiruje na název   č e s k á, i když byla prvně sekvenovaná na Slovensku, a tudíž by jí právem náležel název slovenská. Díky ní ale dlouhodobě aspirujeme na světové prvenství v počtu nakažených na 100.000 obyvatel.

      Podle průlomové slovenské studie ze 7. února 2021 (viz Zdroj) se tato variace v českém a slovenském epicentru pandemie vyskytuje už od září minulého roku a rychle se šíří v Polsku, Německu, Rakousku, Švédsku, Holandsku, Dánsku a dokonce i na Islandě. Běžné a nespolehlivé testy na COVID-19 nejsou schopné rozlišit jednotlivé variace, což vedlo k chybným závěrům našich odborníků, z nichž převážná většina ji ještě stále zaměňuje s britskou variaci B 117. I když ta se na Slovensku v malé míře objevila a sice po návratu části romské populace z Velké Británie.

       S B.1.258∆ jsme se ve střední Evropě setkávali už v srpnu 2020, tudíž mnohem dřív než s britskou B 117 a podle brilantního slovenského výzkumu se také vyvinula zcela nezávisle na ní. Nicméně byla nejprve identifikována ve Švýcarsku a Velké Británii počátkem srpna 2020. Jejímu vzniku předcházela variace s klíčovou mutací N439K, která se objevila v Rumunsku už počátkem května, ale ještě bez delece (∆ = delta) H69/V70.

       Nejdůležitější změnou, ke které došlo v B.1.258, je právě tato delece (odstranění) šesti nukleotidů v S genu SARS-CoV-2, která způsobila ztrátu dvou aminokyselin H69 a V70. To podstatně změnilo  a n t i g e n   viru, takže protilátky vytvořené proti předchozím variacím (např. D614 nebo D614G) uzdravenými z COVID-19, nebudou na tuto novou variaci působit podobně jako dosavadní vakcíny (s výjimkou SPUTNIK V) a bez ohledu na případné dosažení kolektivní imunity, bude docházet k reinfekcím. Výstražným příkladem pro nás může být situace v brazilském Manaus. Zmiňovaná delece zároveň zvyšuje potenciál viru vytvářet další a další nové mutace a následně pak variace, které budou zřejmě unikat i neustále upravovaným vakcínám jako je tomu v případě chřipkových virů. Objevila se také u pěti dalších variací SARS-CoV-2. Jednak u B1.1.298 (dánská variace vzniklá v norcích), britské B 117, americké B.1.375 a i u variací EU 1 (B.1.177) a EU 2 (B.1.160), které se loňského léta rozšířily ze Španělska po celé Evropě. Delece H69/V70 v NTD (N-terminal domain) spike proteinu česko-slovenské B.1.258∆ odpovídá nejen za to, že uniká působení imunitního systému hostitele, ale i za zhruba dvojnásobnou nakažlivost.

       Na té se rovněž podílí i mutace N439K, která vznikla ještě před delecí H69/V70. Jde o druhou nejčastější mutaci v RBD (receptor binding domain) spike proteinu. Prvně se objevila už v březnu minulého roku ve Skotsku. Proč je tato mutace tak důležitá? Změna asparaginu na lysin v pořadí 439 umožňuje hrotu viru daleko lépe navázat na ACE2 receptor hostitele než u předchozích variací, což má za následek zmiňovanou dvojnásobně vyšší nakažlivost. Společně s delecí H60/V70 rovněž zvyšuje resistenci na působení monoklonálních i polyklonálních protilátek z krve pacientů uzdravených z onemocnění způsobeném některou z předchozích variací SARS-CoV-2. Tato mutace je také spojována s větší virovou náloží.

     Zatímco replikace viru v buňkách hostitele ovlivňují nesynonymní mutace v NSP9, NSP12 a NSP13.

 

 

                                                   OCHRANA PŘED NÁKAZOU B.1.258∆:

 

                                    1.   K v e r c e t i n   a    b r o m e l a i n

2.Bulharská probiotika:    L a c t o b a c i l l u s     b u l g a r i c u s   DWT1  a

                                     S t r e p t o c o c c u s   t h e r m o p h i l u s   DWT4-8

                                     3.   M e l a t o n i n   v nosním spreji anebo v kapkách

 

 PŘEDPOKLÁDANÉ MOŽNOSTI TERAPIE V PŘÍPADĚ NÁKAZY B.1.258∆:

 

                                   1.  K v e r c e t i n   a    b r o m e l a i n

2. Bulharská probiotika:  L a c t o b a c i l l u s     b u l g a r i c u s   DWT1 a

                                    S t r e p t o c o c c u s   t h e r m o p h i l u s   DWT4-8

                                    3.  L y s i n, ale jeho účinnost není stoprocentní

 

 

V Praze   8.února 2021                                                 Milan Calábek

 

Zdroj: https://virological.org/t/b-1-258-a-sars-cov-2-variant-with-h69-v70-in-the-spike-protein-circulating-in-the-czech-republic-and-slovakia/613

Zpět