AKTUALIZACE 27.3.2020

27.03.2020 14:15

Pro prevenci a léčbu COVID-19 by bylo možné pod lékařským dohledem využít antabus (disulfiram), který je nejen účinným protirakovinovým lékem, ale zřejmě inhibuje i SARS1, MERS anebo nový koronavirus (SARS 2) a to způsobem zcela odlišným od působení běžných antivirotik. Tyto koronaviry se totiž při vstupu do lidského organismu a replikaci v jeho buňkách neobejdou bez cysteinových   t h i o l o v y ch * skupin, které jsou součástí jak jejich strukturálních tak i nestrukturálních proteinů.
Antabus a případně i spolu s mědí díky svému oxidačnímu potenciálu mění tyto thiolové skupiny na disulfidy (ne-kovalentní interakce), což vede k zastavení životního cyklu a tím i likvidaci prakticky všech RNA virů v lidské buňce. Oxidace thiolových skupin nového koronaviru vyřazuje z činnosti kromě jeho S proteinu především Papainu podobnou proteázu PLpro, Hlavní proteázu 3CLpro, nsp.10, RNA replikázu RdRp a RNA helikázu.

*Thioly jsou chemicky sirné alkoholy (s vazbou S-H místo O-H)

 

Zdroje:

 1. Disulfiram Can Inhibit MERS and SARS Coronavirus Papain-Like Proteases via Different Modes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29289665/
 2. Targeted Oxidation Strategy (TOS) for Potential Inhibition of Coronaviruses by Disulfiram — a 70-year Old Anti-alcoholism Drug
  Luyan Xu1,4,5,7,§, Jiahui Tong 2,3,6,7,§, Yiran Wu2, Suwen Zhao2,3,*, Bo-Lin Lin1, 4,5,7,*
  1. School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China
  2. iHuman Institute, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China
  3. School of Life Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China
  4. Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201210, China
  5. Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China
  6. Key Laboratory of Computational Biology, CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, 200031, China
  7. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

P o z n á m k a (odpověď na dotazy) :
Antabus není určen k prevenci. O jeho nasazení lze uvažovat až v případě nákazy novým koronavirem. Dávkování (které může být individuální) - tak jako v případě léčby alkoholismu nebo rakoviny, by měl určit lékař.

 

V Praze 27.3.2020                                                                                                                                                                                 Milan Calábek

Zpět