Informace k červnové přednášce postgraduálu:

07.06.2012 16:50

ALŽBĚTINSKÁ RENESANCE   (W. Shakespeare)

NA TUTO PŘEDNÁŠKU JSOU ZVÁNI TAKÉ STUDENTI III.ROČNÍKU (cena 1300,-Kč)

Sobota 23.6. přednáší Milan Calábek.

Neděle 24.6. přednáší host Prof. Martin Hilský, překladatel celého Shakespearovho díla a jeho nejvýznamnejší současný český znalec, čestný člen Řádu britského impéria.

Jako přípravu na přednášku doporučujeme  přečíst si hru W. Shakespeara: Jak se vám líbí, (případně také Kupec benátský, Oko za oko).

Zpět