Malá Duše K - o aktuální švédské studii s Milanem Calábkem 4.11.2021

07.11.2021 12:18

https://nastub.cz/w/qboBMTUv2EGVS8c2BeYGjf

https://www.divadlokampa.cz/program/mala-duse-k-milan-calabek-2021-11-04-14-00-00

Zdroj studie zde: mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm

Milí přátelé, rádi bychom vás v souvislosti s Malou Duší K - o aktuální studii s Milanem Calábkem ze dne 4. 11. 2021 (ke shlédnutí zde: vimeo.com/642628218) ještě upozornili i na další studie, jejichž autoři dospěli k obdobným závěrům. Jednou z nich je například i americká studie, kterou badatelé z university v Pittsburghu publikovali už v létě minulého roku.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324311

Před její klíčovou část, kterou nám už přeloženou laskavě zaslala Astrid Hudečková, jsme jen předsunuli vysvětlující úryvek z úvodu:

"... spike (S) protein, který je součástí SARS-CoV-2, se sestává ze dvou podjednotek S1 a S2. Prostřednictvím S1 virus infikuje lidské buňky...zatímco S2 umožňuje fúzi s membránou buněk."
"V této studii jsme uskutečnili bioinformativní analýzu, abychom prozkoumali interakci proteinu podjednotky S2 SARS-CoV-2 s tumor supresorovými proteiny p53 a BRCA-1/2. V tomto krátkém sdělení tak poprvé upozorňujeme na interakci mezi proteiny podjednotky S2 s tumor supresorovými proteiny. Tento předběžný výsledek otevře nový směr výzkumu působení SARS-CoV-2 na pacienty s rakovinou.
Rovněž jsme prozkoumali interakci podjednotky S2 s tumor supresorovými proteiny a proteiny, které se vztahují k buněčnému cyklu... Zjistili jsme, že podjednotka S2 SARS-CoV-2 silně interaguje s proteiny p53 a BRCA -1/2. p53 a BRCA jsou dobře známé tumor supresorové proteiny, které regulují downstreamové geny v reakci na četný buněčný stres a v případě rakoviny jsou často zmutované.... Tato krátká bioinformativní analýza je prvním zjištěním a je významná už z toho důvodu, že COVID-19 je smrtelnější u lidi se základními nemocemi, zejména s plicním chorobami, diabetem a rakovinami."

Což je v přímém protikladu s četnými doporučeními pacientům s těmito nemocemi, aby se nechali očkovat mRNA vakcínou.
V diskuzi jsme se mohli setkat i s přesvědčením, že spike protein, který si náš organismus vytváří na základě informací vakcíny, není toxický na rozdíl od spike proteinu viru. Tomu ale neodpovídají fakta, o kterých referuje studie německých pediatrů z 18. listopadu tohoto roku v časopisu Vaccines.

HTTPS://www.mdpi.com/2076-393X/9/11/1353

Studie pojednává o tom, že pro vznik multisystémového zánětlivého syndromu (MIS-C) u dětí a mládeže do 21 let je rizikovým faktorem autoimunitní proces, který může vyvolat právě spike protein vzniklý v organismu po očkování mRNA vakcínami. Už předtím se objevilo několik studií, které poukazovaly na příčinou souvislost mezi vznikem multisystémového zánětlivého syndromu u dospělých (MIS-C) a očkováním těmito vakcínami.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34034858/

Dále pak:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432976/

Autoři zároveň upozorňují na skutečnost, že to zřejmě nebude "celý virus, ale spike protein, který vyvolává autoimunitní proces představující největší nebezpečí pro děti v této pandémii." Studie tak v podstatě varuje před bezhlavým očkováním dětí, aby se dosáhlo stádní imunity, protože dětem po vakcinaci hrozí větší riziko multisystémového zánětlivého syndromu oproti velice nízkému riziku smrtelnosti po infekci SARS-CoV-2.
Na závěr ještě doporučení k možnosti obnovy hlavních reparačních systémů HR a NHEJ obnovujících poškození DNA (jedno a dvouřetězcové zlomy), které jsou v případě závažného průběhu COVID-19 vypnuté právě toxickým spike proteinem:
alkoholové extrakty Salvia miltiorrhiza - šalvěj červenokořenná (kořen)
Andographis paniculata - právenka latnatá (nať)
Eleuthorococcus senticosus - eleuthorokok ostnitý (kořen) 2x denně po 14 dnů

Pro aktivaci vrozené imunity proti spike proteinu (pokud je plně funkční gen pro VDR a TT RSS 7041 DBP): Vitamin D3 + K2

Milan Calábek a Jaroslav Dušek 

Zpět