MOZARTŮV EFEKT příspěvěk do časopisu Regenerace č.5/2010

31.08.2010 14:28

Na otázku o praktickém využití tzv. Mozartova efektu odpovídal v nové rubrice časopisu Regenerace Milan CALÁBEK o blahodárné síle hudby.

 

Jestliže jako neurologickou souvztažnost naší cesty k osvícení chápeme postupný přenos aktivity z vývojově starších zadních a středních částí mozku  na evolučně nejmladší čelní laloky, pak bude záležet na tom, jaký druh pozornosti při poslechu Mozartovy hudby zvolím: zda vědomou záměrnou pozornost vytvářenou čelními laloky anebo pozornost bezděčnou, která mě na této cestě spíše pozdrží. Zda poslech Mozartovy hudby se pro mě stane předmětem meditace a branou do Jednoty s univerzem  anebo jen posilováním mého já spolu s jeho vydělením se z Jednoty.

K léčení ovšem bude docházet v každém případě. Na energetické úrovni můžeme chápat nejen vesmír (makrokosmos), ale i náš organizmus (mikrokosmos) jako symfonii nejrůznějších frekvencí, na které se podílejí všechny orgány, buňky i subatomové částice. Když onemocníme, tyto harmonicky rezonující frekvence se stanou v nemocné části těla disharmonickými. Pokud ale víme, v jaké tónině buněčné receptory této části těla (oblasti určité čakry) převážně vibrují ve zdravém stavu, pak na ně můžeme léčivě působit vhodně zvolenými vibracemi. A mnohem účinněji než léčivými látkami, protože působíme přímo na frekvence vibrujících energetických polí, která náš hmotný organizmus vytvářejí (např. frekvence vápníku a hořčíku urychlují srůst zlomené kosti mnohem víc než megadávky těchto prvků). V tomto smyslu patří Mozartova hudba k nejvhodnějším neboť zejména pro první polovinu života nám zprostředkovává zvlášť vyvážené reprezentace kosmické symfonie a poselství, že život nemůže být zničen: může se jen změnit jeho vibrační vzorec…..

 Milan Calábek

 

 

Zpět