O D P O V Ě Ď Milana Calábka na dotazy ohledně současné epidemie COVID - 19 vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2.

10.03.2020 16:42

 

Protože není v mých možnostech individuálně odpovídat na četné telefonické dotazy a e-maily nejen našich posluchačů, kteří chtějí znát můj názor na současnou epidemii COVID - 19, rozhodl jsem se pro tento způsob odpovědi. Vidím kolem sebe, že mnoho přátel, aniž by podlehli panice anebo lehkomyslně podceňovali nebezpečí této epidemie (některými vtipálky považovanou za novou čínskou důchodovou reformu), ocitlo se v situaci, kterou bychom mohli nazvat   m e z n í. Zakoušení mezní situace přitom může vést k opuštění pouhého "pobývání" ve světě a inspirovat k hledání něčeho, co nás přesahuje: k transcendenci a ukotvení v našem duchovním středu neboli k probuzení. To ovšem neznamená, že bychom současné epidemii neměli čelit s klidem a rozvahou i na biologické úrovni, kde naše existence je křehká, nejistá a podmíněná. Domnívám se, že k řešení prevence a terapie COVID - 19 na této úrovni může napomoci i kolektivní inteligence považovaná novoplatoniky za duši světa (anima mundi) a to nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich může být i online "hra" Foldit, na jejímž vzniku se podíleli čeští vědci. Washingtonská univerzita v Seatlu vyzvala hráče Folditu, aby hledali látky, které se vážou na strukturální S protein nového koronaviru (SARS-CoV-2) a zapojili se tak do výzkumu, který by pomohl překonat tuto epidemii.

V roce 2011 v této hře představitelé široké veřejnosti bez odborné znalosti biochemie vyřešili za méně než tři týdny trojrozměrný model proteázy retroviru M-PMV, která hraje hlavní roli v replikaci viru HIV, což se biochemikům nepodařilo za desetiletí. To, co budu uvádět dál, proto lze tedy považovat nejen za "odpověď" na dotazy posluchačů naší školy, ale i za odpověď na výzvu Washingtonské  univerzity.

       Po pročtení všech mně dostupných studií s tématikou COVID - 19 k dnešnímu datu a prozkoumání okolo 450 bylin a přírodních látek, seznámil jsem s touto první verzí "Odpovědi"  kolegyně a kolegy našeho tvůrčího týmu, kteří ji korigovali a dál rozšířili. Vycházeli stejně tak jako já z pěti základních způsobů poznávání: empirického (techné), vědeckého (epistémé), zkušenostního (fronésis), filosofického (sofía) a duchovního (nús), jak je známe už z antiky a navazující křesťanské tradice.

      Nejprve se pokusím stručně shrnout to podstatné, k čemu (pokud vím) dospěl současný výzkum o novém koronaviru (SARS-CoV-2) a nemoci COVID - 19 jím způsobené. SARS-CoV-2 patří mezi 7 betakoronavirů , kteří překročili mezidruhovou bariéru a stali se pro člověka nebezpečné.

Většina badatelů je přesvědčena, že přirozeným rezervoárem, kde zároveň dochází k jeho vývoji a odkud se dál šíří, jsou zřejmě netopýři tak, jako u předchozího SARS 1 (epidemie 2002 - 2003), MERS na Středním východě, eboly v Africe anebo Nipah viru v Indii. V případě SARS-CoV-2 jde zřejmě o vrápencovité netopýry Rhinolophus sinicus z vápencových jeskyň v jihočínském Junanu. Obdobně jako přenos SARS 1 (který ale není jeho prekurzorem) a  MERS z netopýrů na člověka zprostředkovali cibetky a velbloudi, v případě SARS-CoV-2 šlo zřejmě o téměř vyhubené luskouny, přičemž celou řadu shodných genetických sekvencí vykazuje i ryba pruhatec okatý (Myripristis murdjan) z Jihočínského moře, který se prodává na rybím trhu ve Wuhanu. SARS-COV-2 má jeden z největších RNA genomů, který kóduje 9860 aminokyselin a je z 89 procent shodný s genem netopýrů a z 82 procent se SARS 1. Patří mezi obalené jednovláknové RNA viry, které se na rozdíl od DNA virů v buňkách hostitele nekopírují přesně - jinými slovy rychle mutují, což výrazně stěžuje hledání konvenčního léku a vakcíny stejně tak, jako účinných přírodních látek. Krom toho (na rozdíl třeba od chřipkových virů) přežívají relativně dlouho i mimo lidský organizmus.

Podle posledního čínského výzkumu se SARS-CoV-2 nedávno vyvinul do dvou kmenů  L (leucin) a S (serin). Většina (70 procent) nemocných byla infikována bud mladším a nakažlivějším L - kmenem a zbytek starším a nebezpečnějším S - kmenem. Podle amerického komputačního biologa Trevora Bedforda ale existuje nejméně 161 kmenů SARS-CoV-2 u nemocných po celém světě. Je přesvědčen, že mutuje velice rychle a v průměru dochází ke dvěma mutacím za měsíc. To znamená, že pokud se  nakazíme tímto virem, kterým pak infikujeme někoho dalšího, vir už bude jiný. Protože během 14 dnů v našich buňkách zmutoval. A stejně tak v buňkách člověka, kterého jsme nakazili naší mutací, dojde za 14 dnů k další proměně viru. Kromě toho okolo 14 procent lidí, kteří v Číně byli propuštěni z nemocnic jako uzdravení, opětovně onemocnělo. Zdá se, že pozůstatky viru jsou schopny za 14 dnů v lidském těle opět zmutovat a proces onemocnění začíná znova, ale tentokrát už v organizmu oslabeném předchozí infekcí. Profesor epidemiologie z Harvardu Marc Lipsitch, který se spolu s čínským vědci podílel na výzkumu SARS 1, je přesvědčen, že šíření SARS-CoV-2 se proto nedá zabránit a dojde k pandemii. Předpokládá, že bude nakaženo až 70 procent světové populace, což ovšem neznamená, že všichni nakažení vážně onemocní. Nový koronavirus (SARS-CoV-2)  ale patří k těm, na které si neumíme vytvořit trvalou imunitu a tak už tu s námi podle Lipsitche zřejmě zůstane.

Častý argument, že lidé umírají víc na chřipku, vychází ze záměny smrtnosti (počtu nakažených, kteří zemřou) s úmrtností (vztahující se k celkové populaci). Smrtnost COVID - 19 je okolo 2 procent, v Číně podle WHO 3,5 procenta, zatímco u chřipky 0,1 procenta, z čehož vyplývá, že těm, kdo onemocní COVID - 19 hrozí 20x až 30x vyšší nebezpečí, že zemřou než těm, kdo onemocní chřipkou, což je dost podstatný rozdíl a zároveň důvod pro zdánlivě drastické karantény ve většině zemí postižených touto epidemií. I vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 se šíří minimálně 2x rychleji než chřipkové viry a k nákaze může dojít prostřednictvím předmětů, na jejichž povrchu oproti chřipkovým virům (8 - 12 hodin) přežívá několik dní. Jde především o kov, sklo, plasty nebo bankovky. V USA jsou v karanténě i dolary z Asie. Doba léčení oproti chřipce (2 týdny) je rovněž delší - okolo 3 až 6 týdnů, přičemž 5 procent nemocných potřebuje umělou plicní ventilaci a 15 procent vysoce koncentrovaný kyslík. Velký rozdíl mezi smrtností na COVID - 19 například v Koreji oproti Itálii přitom nespočívá jen ve včasném podchycení infekce, ale i v tom, že nakažení, podporováni místními lékaři,  se ve velkém počtu (odhadem 80 procent) léčí bylinami a přírodními látkami podle korejské variace tradiční čínské medicíny.

Ve vztahu k věku je pak v Číně smrtnost u lidí nad 80 let (anebo s vážnou chronickou nemocí) těsně pod 15 procenty a nad 70 let okolo 8 procent, neboť v tomto věku začínají v organizmu převládat procesy zániku nad procesy obnovy: s výjimkou šťastných výherců v genetické loterii anebo těch, kteří stárnutí zpomalili kalorickou restrikcí navozenou pomocí NAD a resveratrolu. U mužů zřejmě tím, že disponují pouze jedním chromozomem X a převládá u nich extracelulární (mimobuněčná) imunita TH2, je celosvětová smrtnost 2,8 procenta oproti ženám s dvěma chromozomy X a intracelulární (vnitrobuněčnou) imunitou TH1, kde je smrtnost 1,7 procenta.

Tradiční čínská medicína, která nemoci chápe jako nerovnováhu jinu a jangu, v případě COVID - 19 mluví ve své terminologii jako o invazi "vlhkého chladu" (převaha jinu) a "nedostatku plicní a slezinové čchi". Mnoho koronavirů skutečně hyne při delších horečkách okolo 39,5 stupně celsia, které zvládnou malé děti a zdraví mladí lidé na rozdíl od mnoha starších a nemocných pacientů. Přesto bychom ale neměli spoléhat na to, že jarní nebo letní teploty tuto epidemii vyřeší za nás a případně začít "vzývat globální oteplování".  Podle amerických expertů "minulá ohniska koronaviru nevykazovala jasný důkaz sezónnosti "(Thomas J. Bollyky) a např. epidemie MERS vypukla na středním východě v červnových vedrech. Teď se tam denní teploty pohybují mezi 26 až 29 stupni celsia a SARS-CoV-2 se v Saudské Arábii zřejmě dobře daří.

Na základě toho, co dnes o SARS-CoV-2 víme, můžeme kromě karantény, která je naprosto správná a nevyhnutelná, uvažovat o pěti dalších základních strategiích.  Dvě z nich jsou zaměřené přímo na virus a tři

 na lidský organizmus, který je jeho hostitelem.

 

VIRUS

I.  Strategie zaměřené na deaktivaci strukturálních proteinů viru.

II. Strategie zaměřená na inhibici nestrukturálních (funkčních) proteinů viru.

 

HOSTITEL

III. Inhibice catepsinu B/L a proteázy TMPRSS2

IV. a) ochrana ACE 2 a inhibice angiotenzinu 2

      b) ochrana řasinkových a dendritických buněk epitelu

V. Modulace imunitní reakce snížení hladiny HMGB 1

 

I. STRUKTURÁLNÍ proteiny viru

1. Strukturální S protein tvořící tvar korony viru je blízký HIV, který způsobuje AIDS. Pravděpodobně

    SARS-CoV-2 převzal některé jeho sekvence.

2. E protein tvořící obal viru, který je klíčový pro jeho strukturální integritu.

3. M protein tvořící membránu viru, která v průběhu infekce fúzuje s membránou napadené hostitelovy buňky.

 

            Jsou zatím dva známé způsoby, kterými SARS-CoV-2 vstupuje do buňky hostitele. Strukturální S protein viru může být jednak aktivován hostitelovými cystein proteázami cathepsinem B a L (cat B/L) anebo rozštěpen proteázou hostitele TMPRSS2. Cathepsin L, nadměrně exprimovaný zejména v nádorových buňkách, je častým cílem terapie agresivních rakovin od rakoviny prostaty až po leukémii. Je rovněž považován za jednu z příčin rozedmy plic a COPD (v případě vypnutí genu alfa -1 antitrypsin),  ischémie srdce anebo i obezity.

TMPRSS2 štěpí strukturální S protein na dvě podjednotky S1 a S2. Toto rozštěpení je klíčovým faktorem patogenity SARS-CoV-2 a inhibice cat B/L i TMPRSS2 by zablokovala vstup SARS-CoV-2 do plicních buněk. S1 vyvolává tvorbu protilátek, zejména CR 3022,  která se na ni váže, pokud ovšem imunitní systém není oslabený. Součástí S1 je RBD (receptor vázající se domény viru), který je ze 40 procent totožný s RBD SARS 1 a je zřejmě částí viru, která nejvíc podléhá mutaci. Přitom na ni se zaměřují laboratoře, které se snaží vytvořit vhodnou vakcínu. Zatím se to ale nepodařilo ani v případě SARS 1. S1 se pak jako ligand váže na ACE2 (angiotenzin konvertázu 2), která je vstupním receptorem SARS 1 i SARS-CoV-2, který se nachází  na povrchu řasinkových a nezralých dendritických buněk ve sliznicích dýchacího traktu hostitele a to zejména v plicích (kapénková infekce) a potom ve střevech (infekce z jídla). S2 následně zajišťuje fúzi membrány viru a membrány lidské buňky, do které tak pronikne virální genom v podobě funkčních proteinů a v její cytoplazmě se replikuje. S2  se na rozdíl od S1 příliš nemění a existuje poměrně široké spektrum přírodních antivirotik, které ji deaktivují. ACE2 receptory se nacházejí i v srdci, ve stěnách cév a v ledvinách, což vysvětluje multiorgánové selhání při vážném průběhu infekce. ACE2 je nejen vstupním receptorem pro oba SARS 1 a SARS-CoV-2, ale jednou z jeho mnoha dalších funkcí je přeměna angiotenzinu 2 (který např. zvyšuje tlak konstrikcí cév a tvorbou aldosteronu) na jiné, méně účinné podoby. Zároveň zajišťuje správnou funkci RAS (renin-angiotenzin-aldosteron) systému, který je klíčový pro zdraví mnoha orgánů v našem těle. Pokud se S1 viru naváže na ACE2, vyvolá tím blokaci signální dráhy RAS, což vede k vážnému poškození plic, které ACE2 chrání. Proto je tento virus tak nebezpečný zejména pro starší lidi, u kterých působení ACE2 bývá snížené už před infekcí. Neštěstí obvykle nechodí samo: snížení počtu aktivních ACE2 při infekci vede zároveň ke zvýšení aktivity ACE (angiotenzin konvertázy), která mění angiotenzin na angiotenzin 2. ACE totiž negativně reguluje RAS, čímž zvyšuje poškození plic a dalších orgánů. Nachází se hlavně v plicích, stěnách cév a v krvi. ACE 2 tedy chrání tkáně orgánů, zatím co ACE je poškozuje.

            Ochrana ACE 2 před navázáním S1 nového koronaviru je proto důležitým úkolem pro prevenci i terapii COVID - 19. Tím, že se S1 viru váže nejen na ACE 2, ale i na dendritické buňky ve sliznici dýchacích cest, dochází k velkému oslabení získané imunity. Dendritické buňky totiž rozpoznávají patogeny a předkládají jejich antigeny imunitnímu systému.

 

II. NESTRUKTURÁLNÍ  - funkční proteiny viru (nsp)

Po navázání S1 viru na ACE2 hostitele vstupuje jeho RNA do cytoplazmy postižené buňky, kde dojde k její translaci do dvou polyproteinů, ve kterých se nacházejí klíčové proteázy viru: Papainu podobná proteáza (PLpro) a Hlavní proteáza (3CLpro). Tyto proteázy pak oba polyproteiny štěpí do nestrukturálních proteinů (nsp), ze kterých jsou pro životní cyklus viru nezbytné RNA replikáza (nsp 12) a RNA helikáza (nsp 13). Žádný z těchto čtyř nestrukturálních proteinů (alespoň podle dosavadního výzkumu) oproti strukturálním proteinům viru nepodléhá nějakým větším mutačním změnám. Pro účinnou terapii COVID - 19 jsou důležité ještě tři nsp SARS-CoV-2: nsp 1, který vyvolává degradaci mRNA hostitele a potlačuje vrozenou imunitu. Dále pak nsp 3c a ORF7. Tyto tři se souhrnně nazývají virulentními faktory, neboť inhibicí imunity hostitele umožňují SARS-CoV-2 přežívat v jeho buňkách. Deaktivace těchto virulentních faktorů umožňuje obnovu vrozené imunity hostitele.

 

Papainu podobná proteáza

PLpro (nsp 3)

Kromě už zmiňovaného působení vykazuje tato proteáza deubikvitační aktivitu a inhibuje vrozenou imunitu. Její deaktivací můžeme zastavit replikaci viru.

 

            Hlavní proteináza

3CLpro (chymotrypsin like protease)

3CLpro (nsp5) umožňuje zrání nestrukturálních proteinů klíčových pro životní cyklus viru. Hlavní proteináza je z těchto čtyř hlavních nestrukturálních proteinů viru snad nejvíc zkoumána a to už od roku 2003. Za její inhibitory jsou z přírodních látek považovány kanabinoidy a cypřišové terpenoidy, teaflavin ze zeleného čaje a glycirrhizin z lékořice. V minulém roce korejští vědci prozkoumali větší počet flavonoidů od kvercetinu až po EGCG, z nichž jako nejúčinnější inhibitor se ukázal herbacetin z rhodioly a pak rhoifolin ze škumpy voskové a pectolinarin.

 

Jak už jsem se zmiňoval, štěpení polyproteinů proteázami PLpro a 3CLpro vede k vytváření dalších nestrukturálních proteinů jako je RNA - replikáza (RdRp) a RNA - helikáza, které jsou označovány jako nsp12 a 13. Ty pak vytvářejí jádro replikačně - transkripčních komplexů.

 

RNA replikáza

(RNA dependent RNA polymerase)

RdRp (nsp12)

Jde o klíčový enzym replikačně-transkripčního komplexu, který umožňuje replikaci RNA z RNA templátu a představuje ústřední komponent RNA virů. Tím, že iniciuje syntézu RNA, je nezbytný pro udržení integrity virálního genomu.

 

RNA helikáza

nsp13 je další multifunkční protein. Jeho aktivitu podporuje RNA replikáza, se kterou interaguje během replikace viru.

 

Inhibice kteréhokoliv z těchto čtyř nestrukturálních funkčních proteinů zřejmě nepodléhajících mutaci, je rovněž velkým příslibem zastavení průběhu COVID - 19 a předpokladem uzdravení z této vysoce nebezpečné infekce.

 

1a.) Deaktivace strukturálního S proteinu SARS-CoV-2

 

Badyán plod:                              kyselina šikimová

Šalvěj červenokořenná kořen:     dihydrotašinnon I

Coriolus

Šišák bajkalský kořen:               baikalin

Pyrogallol                               

EGCG                                          epigalokatechin galát ze zeleného čaje

Amalaki:                                   phyllaemblicin G7

Koloidní zlato

Maliník list

Podběl květ

Plné červené víno:                                 piceatanoll

 

Podpůrný účinek:

Kokosový olej

Nápoj čínských mudrců

 

1b.) Destrukce obalu E  SARS-CoV-2

 

Koloidní zlato

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Růže květ

Coriolus

Šišák bajkalský kořen

Nápoj čínských mudrců

Podpůrný účinek:

Kokosový olej

Zlatice převislá plod (dostupná ve směsích TČM)

 

1c.) Destrukce membrány M   SARS-CoV-2

 

Šalvěj červenokořenná kořen

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Růže květ

Šišák bajkalský kořen

Amalaki

Červené plné víno

Nápoj čínských mudrců

 

Podpůrný účinek:

Coriolus

Zlatice převislá plod

 

2a.) Inhibice lidské buněčné proteázy TMPRSS2

 

Andrographis paniculata list:     deriváty andrographolidu

Cordyceps

EGCG                                         epigalokatechin galát ze zeleného čaje

Maliník list

Plné červené víno

 

Syntetické léky:

Remdesivir

Foipan (camostat mesilate)

 

2b.) Inhibice lidských cystein proteáz cathepsinu B/L

 

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Kvercetin

Badyán plod:                             kyselina šikimová

Chlorid amonný (malé množství)

Quinton Hypertonic

 

 

 

3.) Blokace a ochrana ACE2 hostitele

 

Badyán plod:                             kyselina šikimová

Šalvěj červenokořenná kořen

Šišák bajkalský kořen

Černý bez plod

Kudzu

Jasmín květ:                                 hesperidin

Plné červené víno

 

Podpůrné funkce:

Kokosový olej

Sojové boby:                              nicotinanamin

 

 

4a.) Ochrana řasinkových buněk

 

Šalvěj červenokořenná kořen

Olivový olej                                 kyselina oleannová

Badyán plod:                                kyselina šikimová

Skalní růže nať (Cistus incanus)

4b.) Ochrana dendritických buněk

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Badyán plod:                               kyselina šikimová

Šalvěj červenokořenná kořen

Quinton Hypertonic

5.) Zvyšování počtu TH buněk

 

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Růže květ

Andrographis panniculata list

Koloidní zlato

Quinton Hypertonic

 

6.) Deaktivace virulentních faktorů SARS-CoV-2

nsp1, nsp3c, ORF7

 

Equol

Růže květ

Badyán plod                             kyselina šikimová

Šalvěj červenokořenná kořen

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Lékořice kořen:                           glycirrhizin

Andrographis panniculata nať: deriváty andrographolidu

Amalaki

Maliník list

Eleuterococcus

Plné červené víno

Podpůrné funkce:

Kokos olej

Koloidní zlato

 

7.) Deaktivace Papainu podobné proteázy

                                                                       PLpro (nsp3)

 

Šalvěj červenokořenná kořen:   kryptotašinnon, tašinnon IIa

Maliník list

Cordyceps

Andrographis paniculata list:     deriváty andrographolidu

Amalaki:                                  phyllaemblicin G7

EGCG

Lékořice kořen:                        glycirrhizin

Eleuterococcus

S-Acetyl Glutation

Plné červené víno:                    piceatannol

Jasmín květ:                                hesperidin

 

8.) Deaktivace hlavní proteázy

                                                                       3CLpro (nsp5)

 

Šalvěj červenokořenná kořen:   kryprotašinnon, tašinnon I

Panax ginseng:                         ginsenosid Rb1, kaemferol

Andrographis panniculata list:   deriváty andrographolidu

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Šišák bajkalský kořen:              wogonosid

Rhodiola:                                 herbacetin

Plné červené víno

 

9. ) Deaktivace  RNA replikázy

Rdrp (nsp12)

 

Růže květ

Equol

Skalní růže nať (Cistus incanus)

Koloidní zlato

Šišák bajkalský kořen:                  wogonosid

Cordyceps

Plné červené víno

Podpůrný účinek:

 

Amalaki:                                       phylaemblicin B,

Teaflavin

Syntetické léky:

Remdesivir

 

10.) Deaktivace RNA helikázy

(nsp13)

Koloidní zlato

Amalaki

Skalní růže nať (Cistus incanus)

S- Acetyl Glutation

Šišák bajkalský kořen

Equol

Andrographis panniculata list

Plné červené víno

 

11.) Ochrana orgánů postižených infekcí SARS-CoV-2

 

11a.) Ochrana plic (stimulace plicní čchi)

Eleuterococcus

Badyán plod:                               kyselina šikimová

 

11b.) Ochrana ledvin

Růže květ

Šalvěj červenokořenná kořen

Zlatice převislá plod

 

11c.) Ochrana CNS

Růže květ

Badyán plod:                                 kyselina šikimová

Šalvěj červenokořenná kořen

Quinton Hypertonic

 

11d.) Ochrana srdečního svalu

Šalvěj červenokořenná kořen

Koloidní zlato

Skalní růže nať (Cistus incanus)

 

 

12.) Inhibice HMGB1 (hyperzánětu)

 

Šalvěj červenokořenná kořen

Lékořice kořen:                          glycirrhizin

Andělika čínská

EGCG

Kvercetin

Quinton Hypertonic

 

 

Jeden z mnoha možných protokolů zahrnujících prevenci i terapii COVID - 19 představuje:

tinktura z kořene šalvěje červenokořenné

tinktura z badyánu plod (případně kyselina šikimová)

tinktura ze skalní růže nať nebo tinktura z andrographis panniculata list

tinktura z růže květ

koloidní zlato, ale  nemohu doporučit, neboť vnitřní užití není povolené i kdy by šlo jen o 3 až 5 kapek.

Mimo tento protokol lze doporučit:

ráno lžička kokosového oleje a nápoj čínských mudrců

Před obědem coriolus nebo amalaki (ne společně)

Večeři zapít 2 dcl plného červeného vína z jižních slunných krajů.

 

Klíčový protokol pro terapii COVID - 19:

Disulfiram (antabus) potencovaný mědí anebo zinkem (glukonát měďnatý nebo zinečnatý)

  

 V Praze 10.3.2020

Milan Calábek

      

Zpět