přednáška Milana Calábka

01.02.2013 16:29

 

Muž a žena

Partnerský vztah ve světle mýtů, pohádek a evoluční psychologie jako transformační proces

                                                                

                                                                                                       Aby jedna lidská bytost milovala jinou: to je zřejmě ten nejobtížnější                                                                                                                                    úkol ze všech, nejvyšší, poslední zkouška a důkaz, úkol, pro který jsou                                                                                                       všechny ostatní pouhou přípravou.                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            R. M. Rilke

 Milan Calábek v této úvodní přednášce vyjde ze současné situace, kdy na rozdíl od minulých historických epoch naše citové potřeby už neuspokojuje jen láska k Bohu, vlasti, nebo k poznání a u materialisticky založenějších hmotné statky případně moc, ale většina z nás štěstí a smysl života hledá především v lásce k bytosti opačného pohlaví, v opravdovém, hlubokém, partnerském vztahu. Jednou z největších překážek takového vztahu je přitom jeho věčná záměna se zamilovaností, která není jen biochemicky zcela odlišným stavem, ale pouze expozicí našeho existenciálního dramatu…

Kromě toho, jak všichni dobře víme, je nesmírně těžké trvale milovat někoho, s kým žijeme celá léta, protože náš vztah ohrožuje všednost, zvyk a nekonečný sled povinností stejně tak, jako romantické představy anebo případné nevěry a zrady. Plné otevření se druhému nevyvolává totiž jen pocit absolutní lásky, ale současně také všechna emoční a psychická zranění, která si neseme z minulosti. A právě ta mají tendenci naší otevřenosti zabránit a uzavřít nás. Navíc téměř každý dnes od partnerství požadujeme propojení "nebeského" s "pozemským" neboli úplně všechno: intimitu, oddanost, zázemí pro kariéru, výchovu dětí, domov, bezpečí, záchranu před osamělostí, zklamáním a hrůzou z nepřátelského a odcizeného světa.

To, co tedy od vztahu vlastně chceme, je do jisté míry kompenzace za naši nedostatečnost: aby nám všechno to, co nemáme, poskytoval ten druhý. A tak, i když do něj vstupujeme se srdcem na dlani, s takovými požadavky v něm nemůžeme uspět jako ostatně většina lidí.

V přednášce se budeme učit, jak si uvědomovat nejen tyto nevědomé požadavky, ale i představy o nás samotných podle toho, co si myslíme o druhých, kteří se tak stanou naším zrcadlem. A tato práce na sobě, na své transcendenci, bude jen částí mnohem rozsáhlejší přednášky, která může změnit náš život, a zároveň i partnerský vztah…

 

Zpět