UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY V PROGRAMU POSTGRADUÁLU

27.03.2017 14:17
  • Původní termín přednášky 22.-23. duben 2017 je zrušen. Přednáška  Bohumila Vurma : Mysterijní školy antiky  se uskuteční 08. - 09. dubna 2017  / termín je spojený se IV. ročníkem/
  • V květnu dochází k změně tématu : Milan Calábek bude pokračovat v tématu Mikrobiom (do kterého vás uvedl v září a  listopadu 2016).           
Zpět