Boris Grebenščikov

Boris Grebenščikov

Boris Grebenščikov je již 20 let bezpochyby vůdčím jevem ruské kultury, určuje základní směry rockové hudby, ovlivňuje literaturu a film, přispívá k úsilí filozofů a duchovních činitelů. Právě on orientuje kulturu směrem k naplnění vnitřního, duchovního rozměru. Je brán v Rusku jako nejvyšší pravá duchovní autorita, s nádechem jemného žertu je nazýván „všenárodním guruem“. Již léta Grebenščikov navštěvuje východní mistry, překládá do ruštiny knihy o buddhizmu, józe, súfismu. V textech propojuje pojmy a principy všech pozemských spirituálních systémů (které celý svůj život pečlivě studuje). Nejenom uskutečňuje syntézu všech spirituálních tradic ve své hudební a textové tvorbě, ale aktivně šíří informace o cestách hledání pravdy. (Zdroj: https://www.realprofit.sk/BG/)
V roce 2007 navštívil Boris Grebenščikov také Univerzitu Nové doby (proklik na foto).