Cestovatelské středy v Národním muzeu:

Cestovatelské středy v Národním muzeu:

23.3.2016 v 19 hod. NÁRODNÍ MUZEUM (nová budova), Vinohradská 1, Praha

  • host : Milan Calábek - filozof

    Téma: DRUHÝ BUDDHA   a

program a vstupenky : informace zde

 

DRUHÝ  BUDDHA

" Zkusili jsme všechno, abychom se zbavili utrpení.

Vydali jsme se na nejrůznější místa, koupili jsme si

všechno a požili jsme všechno, co by nás jej

mohlo zbavit. A zřejmě teprve až když člověk zkusí

úplně všechno, otevře se před ním možnost složit duchovní

maturitu, která spočívá v tom, že přestane

se všemi těmi pošetilými pokusy zbavit se utrpení

a místo toho je plně prožije.

Jedině tak může dospět k realizaci toho, co je za utrpením

a  mimo jeho dosah. Realizaci toho, co anebo čím skutečně je. "

                                                                                                        Gangaji

Z hlediska tantrického buddhismu můžeme původní raný buddhismus Gautama Buddhy založený na dualitě samsáry a nirvány považovat za první roztočení kola dharmy. Iniciátorem druhého roztočení je pak Nágárdžuna působící téměř současně s Plótínem, který byl na Západě považován za druhého Platóna. Nágárdžuna překonává dualismus raného buddhismu (jak nám jej zachovala theraváda) a inspirovaný prádžňáparamitovým konvolutem přichází s revolučním pojetím Nejvyšší skutečnosti jako šúnjaty neboli prázdnoty transcendující všechny koncepce skutečnosti a umožňující její přímý prožitek. Nágárdžunova madjamaka se pak stala základem všech neduálních škol na Východě jako jógáčára (vidžňaváda), tántrický buddhismus (vadžrajána), čchan (zen) a dalších. Tak jako z Plótínova novoplatonismu vycházely všechny západní neduální směry: ať už křesťanská mystika, kabala nebo súfismus.

Milan Calábek ve svém životě vystřídal řadu různých povolání. Pracoval jako dramaturg v několika divadlech, překládal z ruštiny a angličtiny, věnoval se antropologii a studiu buddhismu. V Praze založil první esoterické centrum MANDALA a následně Institut alternativních studií ( Univerzita Nové doby), kde působí dodnes. Publikuje v měsíčníku Regenerace.