Divadelní představení hry Milana Calábka Doktora Fausta život a smrt - suita o čtyřech ročních obdobích

Divadelní představení hry  Milana Calábka     Doktora Fausta život a smrt -  suita o čtyřech ročních obdobích

Divadlo Pod Palmovkou   17.  a 18. března  2007  v 19,00 hodin (poslední možnost shlédnout toto představení)

 

 

"Česká scéna Těšínského divadla dále pokračuje v úspěšné sérii pozoruhodných představení, kdy mluvené slovo a hudba jsou předkládány divákům umělecky nevšedním způsobem. K příběhu o doktoru Faustovi, Markétce a Mefistovi jeho autor M.Calábek přistupuje spíše z pozice tradičních pojetí starých českých loutkářů a to ve velice originální podobě hudebně dramatické suity, překlenující oblouk čtyř ročních období.
Prostá naivita lidových zvyků a obyčejů je emotivně využita k zarámování pohledu na věčné otázky života a smrti. Výsledný obraz nám tak bez sentimentu předstírá memento neúprosnosti lidského údělu.
Režisér Ivan Misař ve spolupráci s choreografem Jaroslavem Moravčíkem nápaditě tlumočí myšlenkové poselství hry a ve vhodně volené stylové rovině rozvíjejí scénické obrazy plné citové prostoty a přímočaře výmluvné dramatičnosti.
Atmosféru k tomu působivě navozuje s výmluvnými detaily a výraznějšími jevištními náznaky pojednaná scénická i kostýmní výprava hostujícího pražského scénografa prof. Jana Duška. A samozřejmě nádherně poeticky sugestivní hudba předního českého skladatele Zděňka Pololáníka (v precizním nastudování ostravského Vlastimila Ondrušky).

Z hereckých představitelů je třeba - vedle Michaela Stalmacha, Vítězslava Kryškeho a Barbory Nedobové - zejména vyzdvihnout Kristýnu Maléřovou, jejíž interpretace role Kašpara má působivou podobu mimořádného výkonu."

  

(z divadelní kritiky Ladislava Knížátka)

Fotogalerie: Divadelní představení hry Milana Calábka Doktora Fausta život a smrt - suita o čtyřech ročních obdobích

/album/fotogalerie-divadelni-predstaveni-hry-milana-calabka-doktora-fausta-zivot-a-smrt-suita-o-ctyrech-rocnich-obdobich/faust-01-jpg/ /album/fotogalerie-divadelni-predstaveni-hry-milana-calabka-doktora-fausta-zivot-a-smrt-suita-o-ctyrech-rocnich-obdobich/faust-07-jpg/ /album/fotogalerie-divadelni-predstaveni-hry-milana-calabka-doktora-fausta-zivot-a-smrt-suita-o-ctyrech-rocnich-obdobich/faust-15-jpg/