Ing. arch. Otakar Chochola

Ing. arch. Otakar Chochola

Umění Feng Shui se věnuje od roku 1997, kdy jej jako architekta zaujala možnost léčit prostor a lidi ve vzájemné souvislosti. Ke své praxi připojil praxi v umění Tai Ji Quan a Qi Gong, kterým se od stejné doby intenzivně věnuje.

Studoval u učitelů Feng Shui: Rogera Greena, Adalberta Nellisena, Borise Michajloviče Brina a Evy Joachymové.

„Mým krédem v oblasti vzdělání Feng Shui je kladení důrazu na podporu osobního růstu a trvalá snaha k dosažení zlepšování vlastní situace  a osobní kultivace.“

V roce 2008 se vydal na studium čínských bojových umění a meditace do tradiční chrámové taoistické akademie ve wudangských horách v Číně, kde strávil intenzivní výukou v součtu 1 rok. Za svého pobytu získal titul pokračovatele linie školy pod taoistickým jménem Zi Pei (hojný déšť) a stal se hlavním učitelem této linie v České republice.

V roce 2013 otevřel 1. veřejnou čajovnu v ČR ve volné přírodě – Čajový altán v Prachovských skalách, který je rovněž postaven dle principů Feng Shui. /www.cajovyaltan.cz/