Kromě Milana Calábka se na výuce podílí kolektiv spolupracovníků a hostů.