MUDr. Josef Jonáš

MUDr. Josef Jonáš

Je propagátorem moderních směrů přírodního lékařství a autorem metody řízené a kontrolované detoxikace organismu.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Krátce po promoci na lékařské fakultě se stal primářem psychiatrického oddělení nemocnice v Chomutově. Jeho zájem o různá odvětví přírodní medicíny však nakonec zvítězil, a tak MUDr. Jonáš oblast klasické medicíny opustil a otevřel si v Praze privátní ordinaci přírodní medicíny. Jako jeden z prvních se v Česku začal na profesní bázi zabývat přírodní medicínou, zpočátku především staročínskou (akupunktura, pentagram) a staroindickou (ajurvéda, jóga atd.). Dále se zabýval metodami, jako je EAV, Vega, funkční diagnostika, biorezonance, makrobiotika, homeopatie, shiatsu nebo manuální medicína. Přírodní medicína a její metody se později staly základem pro jeho celostní (holistický) pohled na svět a východiskem pro zformulování jeho teorie řízené a kontrolované detoxikace organismu. Svůj originální pohled na lidské zdraví aplikuje při práci s klienty, kterým tak pomáhá odstraňovat jejich zdravotní problémy.