MUDr. Petr Zach, CSc.

MUDr. Petr Zach, CSc.

Květnová přednáška: NOVÉ POZNATKY Z OBLASTI NEUROFYZIOLOGIE MOZKU V SOUVISLOSTI   S MEDITAČNÍMI TECHNIKAMI

 **********************************************************************************************

Praxe

 • Neurologické oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce. CT a MRI skeny, korelace anatomických poměrů mozku, volumetrie hippocampu, amygdaly a prefrontální kůry.
 • Psychiatrické centrum Praha (PCP), Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku, výzkumný pracovník. Témata: lateralita mozku, lateralita mozkových mediátorů, Alzheimerova choroba, vývoj nových volumetrických metodologií pro měření plochy a objemu struktur CNS
 • Holotropní dýchání Praha (www.holotropic.cz). Facilitátor více než 10 let.
 • Stanislav Grof Transpersonal Training, Heart of the Practice, California, Sonoma Valley, 2002
 • Člen Pražské meditační skupiny Shambhala od r. 2003. 2 roky praxe s meditačními technikami shamata/vipassana, základní znalost buddhistické doktríny.
 • Výuka anatomie a programu redukce stresu na Jihočeské universitě.
 • Terapie založená na hraní počítačových her.

Profil znalostí a dovedností

Více než 10ti letá praxe s výukou v oboru anatomie v kombinaci s postgraduálním studiem molekulární biologie na Státní universitě v New Yorku, USA
Řada zahraničních pobytů a stáží, včetně zakládání oddělení pro neurovědy na universitě v Kathmandu, Nepál
Znalost srovnávací religionistiky a psychologických systémů Východu
V současné době aktivní výzkumná spolupráce s Fyziologickým ústavem AV v Krči a PCP Bohnice a publikování odborných článků s IF.
Jazykové znalosti: angličtina a ruština plynně, nepálština mírně pokročilý

Členství v odborných společnostech a organizacích

 • Česká společnost pro neurovědy JEP
 • Human Brain Mapping Project
 • European Neuroscience Organization
 • Mind and Life institute
 • Člen zahraničních odborných organizací, zabývajících se problematikou moderního vzdělávání (International Transpersonal Association, Mind Training Community a další)

informace z webu: https://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/adcentrum/zach.html