MUDr. RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc.

MUDr. RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc.

(*1947- †2022) Vědecký pracovník, lékař a přírodovědec, konziliář a expertní poradce Centra Preventivní Medicíny v Praze. Několik let vedl výukové kurzy fytoterapie, medicíny šamanismu a hermetismu a speciální kurs meditování pomocí fotografování Fotomeditace. Publikoval v odborném i populárně – naučném tisku (Vesmír apod.). V oblasti umělecké fotografie se zúčastnil dvou rozsáhlých mezinárodních výstav: Konec světa 2000 v Národní Galerii v Praze v r. 2000 a Optická příroda v Galerii Adria v Praze v r. 2006.