OD UTRPENÍ K OSVÍCENÍ (vstup do Jednoty jako léčebná metoda) Milan Calábek

veletrh  ESOTERIKA  2006

Sobota 18.03.2006 v 17,30 hod.

V této přednášce, která má spíše charakter semináře, budeme nejprve analyzovat problém duality (dvaita). Ukážeme si, jak vzniká hypnotickou záměnou neskutečnosti za skutečnost a jak je podmíněna dosavadním stavem vědomí. Tato záměna v nás vytváří konflikt, jehož prožitek vyvolává  pocity, které se v buddhistické terminologii nazývají „utrpením“.

 

Na konkrétních příkladech duševního utrpení (těch účastníků semináře, kteří budou mít zájem) se pokusíme demonstorovat, jak se  probudit  z dosavadní autohypnózy, ve které prožíváme dualitu a to vědomým vstupem do Skutečnosti, která je  Jednotou  (advaita). Tak ukončit jinak nevyhnutelné utrpení změnou dosavadního modelu skutečnosti a stavu vědomí, který jej vytváří. Prožitek Skutečnosti, která je neduální, pak přináší nejen katarsi, ale  zároveň je něčím, co můžeme nazvat rozšířením vědomí, osvobozením, vykoupením, nebo osvícením.

 

Vstup do Jednoty, který na tomto semináři budeme demonstrovat, je trestí řady možností, tak jak je nabízí hinduismus, buddhismus, zen a západní tradice (transcedence smyslem).

Jeho výhodou je jednoduchost, srozumitelnost a to, že nevyžaduje rozsáhlé znalosti náboženských filosofií, ze kterých vychází, ani specifickou přípravu, ale jen silný prožitek utrpení a opravdovou touhu jej změnit.