Přednáška Milana Calábka pro veřejnost " Tibetská kniha mrtvých"

se uskuteční 31.3.2009 v 17 hod. v Pražské obci Unitářů  Karlova ul. č. 8, Praha 1, 1.poschodí.