Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Náš spolupracovník zemřel 5.7.2016 / Loučení s filosofem Zděňkem Neubauerem

Po absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze (1960) studoval na PřF (1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71); RNDr. 1970, PhDr. 1971. Pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, PřF UK, Laboratoire Internazionale di Genetica e Biofisica v Neapoli (1967-70), PřF UK (1970-80; zde spoluzakládal filozofickou skupinu "Platonská akademie"), jako programátor v ČKD (1982-90). Od r. 1990 působí na katedře filozofie přírodních věd PřF UK; 1991 docent, 1992 profesor obecné biologie. Přednáší na PřF UK a FF UK filozofické a epistemologické problémy přírodních věd, základy biologického myšlení, problémy teorie a evoluce ad.
Jeho práce týkající se vědy a kultury, mysli a těla, vědomí a nevědomí, religionistiky, hermeneutiky
a hlubinné psychologie vycházely v samizdatu. Zabývá se filozofickými problémy biologie a fyziky, zejména prostorem možností a uskutečňování, epistemologickým významem tvaru a rolí mýtických motivů v poznání.
www.natur.cuni.cz/filosof/neubauer.jpg (Zdroj foto)