Školní rok 2008/2009

Školní rok 2008/2009

V tomto školním roce probíhalo studium ve dvou ročnících:

Od září 2008 pokračoval ve studiu IV. ročník (čtyřleté studium 2005-2009), který v červnu 2009 slavnostně ukončil Milan Calábek předáním OSVĚDČENÍ.

Studenti, kteří takto ukončili studium, mohli dál za zvýhodněných finančních podmínek pokračovat formou POSTGRADUÁLU. Od září 2008 dále pokračovali v postgraduálu studenti, kteří ukončili čtyřleté studium a dostali osvědčení během 12-ti leté existence Univerzity Nové doby, tj. v roce 2001, 2002, 2005. Od září 1997 absolvovalo čtyřleté studium cca 700 studentů. Asi třetina z nich si dále doplňuje své znalosti v postgraduálu.