Univerzita Nové doby je institut integrálních studií zaměřený na tělesné zdraví, emocionální vyrovnanost, prohloubení myšlení a dosahování duchovního probuzení,     který v roce 1997 založil a dodnes vede Milan Calábek.

Čtyřleté studium probíhá v rámci školního roku, vždy jeden víkend v měsíci. Zápis do nového ročníku se koná jednou za čtyři roky. Další první ročník se otevírá až po ukončení čtyřletého cyklu.

Studium probíhá formou přednášek, které doplňují nepovinné semináře. Program přednášek na další školní rok je pro studenty k dispozici vždy od dubna předchozího roku. Přednášky nejsou určeny veřejnosti (výjimkou jsou přednášky přípravného ročníku ), ale jen pro přihlášené posluchače. Navazují na sebe a není možné je absolvovat jednotlivě.

Přednášky a semináře se konají v Praze. Místo konání je upřesněno v informacích ke studiu pro přihlášené studenty. Registrace studentů probíhá prostřednictvím kanceláře společnosti MANDALA.

Pro velký zájem jsme v roce 2013 otevřeli další běh čtyřletého studia. Další čtyřletý cyklus otevírat nebudeme. V září 2017 otevřeme jednoleté studium. Informace a přihlášky žádejte na e-mailu: mandala@iex.cz

 

Po čtyřech letech  IV. ročník  v červnu  slavnostně ukončuje  Milan Calábek předáním OSVĚDČENÍ.

Studenti, kteří takto ukončí studium, mohou dál za zvýhodněných finančních podmínek pokračovat formou POSTGRADUÁLU. Od září 2009 takto pokračovali v postgraduálu studenti, kteří ukončili čtyřleté studium a dostali osvědčení během 15-ti leté existence Univerzity Nové doby, tj. v roce 2001, 2002, 2005 a 2009. Od září 1997 absolvovalo čtyřleté studium cca 1000 studentů.Asi třetina z nich si dále doplňuje své znalosti v postgraduálu.