Cesty za poznáním

Nepovinnou a obohacující součástí studia na jsou zájezdy, které tématicky navazují na přednášený okruh.

Milan Calábek procestoval Mexiko, Peru, Filipíny (kde byl vicepresidentem Asociace léčitelů), Indii, jihovýchodní Asii a další země. Bohaté životní zkušenosti, znalost reálií a především jeho odborná fundovanost a praxe umožňují, abychom pro studenty mohli připravit během studia několik cest za poznáním.  Cestovní kancelář společnosti Mandala, kterou Milan Calábek založil po sametové revoluci, se zaměřovala právě na netradiční studijní cesty do exotických zemí, jako je Mexiko, Polynésie, Thajsko, Nepál, Cejlon, Izrael, Jordánsko a další zároveň i s rekondičním a léčitelským programem.

Po vzniku školy jsme na tuto činnost i zkušenosti navázali.  Zájezdy organizujeme buď sami anebo spolupracujeme se specializovanými cestovními kancelářemi, které cestu organizačně připraví.  Milan Calábek studenty na zájezdu seznamuje se známými i méně známými informacemi z historie i současnosti, ale těžištěm jeho průvodcovské činnosti je především výklad témat, které souvisí se studiem na Univerzitě Nové doby. Zároveň se snaží, aby studentům umožnil určité prožitky, např. archetypů v antických chrámech nebo na starých posvátných místech.

Po absolvování prvního ročníku, kde se studenti seznámí se strukturou Magického vědomí, mají možnost účastnit se zájezdu „Megalitická a artušovská Anglie“ a za kruhy v obilí. Když jsme tuto cestu poprvé uskutečnili, zaplnili jsme čtyři autobusy a zúčastnili se jí kromě Milana Calábka takové osobnosti jako prof.Zdeněk Neubauer, Rudolf Starý, dr. Máša Svobodová, Vlasta Marek, manž. Patakyovi, Michal Jůza, Vlastimil Hela, Vilda Drnek a další. Z poznatků a zážitků účastníků vzniklo jedno celé číslo časopisu Baraka . Kromě známých míst (Stonehenge, Avebury) vedla naše cesta také do méně navštěvovaných oblastí artušovské Anglie, jako je hrad romantické lásky Tristana a Isoldy a mýtické rodiště krále Artuše anebo vřesoviště Dartmooru, kde jsme mohli zpívat, bubnovat a tančit v megalitických kruzích (viz. článek Milana Calábka : Hieroglyfy bohů).

Zájezdu  "Megalitická a artušovská Anglie"    se zůčastnili také studetnti v roce 2010 a 2011. Na momentky a fotozážitky se můžete podívat v fotogalerii z cest.  Pro studenty nově otevřeného běhu se tento zájezd uskuteční v červenci 2014.

V roku 2012 a 2013 se pro naše studenty uskutečnil zájezd do Bretaně pod názvem  - "Putování megalitickou a středověkou Bretaní".

  Fotografie ze zájezdu si  můžete prohlédnout ve fotogalerii z cest.

Archetypální psychologie je obor, kterým se zabýváme jako jediní v České republice a na Slovensku. V minulých letech jsme po uzavření tohoti tématu zařazovali do programu „Velký okruh Tureckem“ za duchovními základy antiky, Byzance a anatolských civilizací. Studenti se setkávali nejen s nejzachovalejšími antickými památkami, ale i se stále živým východním křesťanstvím, dávnými Chetity, vířícími derviši a neortodoxním duchem súfismu (viz fotogalerie).

S buddhismem jako cestou ke Klasickému osvícení se při studiu na naší škole setkáváme v průběhu všech čtyř ročníků.  Proto důležitou destinací, kterou navštěvujeme je Thajsko a Nepál.  Součástí pobytu v Thajsku je ozdravný program, v jehož rámci se uskutečňují očistné a bylinné terapie vycházející ze znalosti místních byli, ovoce i zeleniny. Zde se klienti léčí, relaxují u moře, meditují a mají možnost absolvovat fakultativní výlety a poznat tak téměř celé Thajsko.

Tento zájezd vždy doplňuje pětidenní výlet do Nepálu. I když byl Nepál ještě nedávno hinduistickým královstvím, díky newárským buddhistům a utečencům z Tibetu je zde buddhismus stále organickou součástí života. Atmosféra tibetských gomp, setkávání se s místními mistry anebo s osobnostmi ze Západu v místních klášterech (např. dr.Matthieu Ricard) a prožitky klidu a míru, které je zde možno zažít spolu se „středověkou atmosférou“, buddhisticko-hinduistickou architekturou a směsí náboženských tradic, zůstane navždy v duši všech, kdo tuto zemi navštívili.

Fotografie ze samostatného zájezdu do Nepálu v listopadu 2009 si můžete  prohlédnout  zde.

Kromě toho jsme uskutečnili i celou řadu výletů po vlastech českých, na které bychom rádi navázali jako „Procházky starou Prahou“ s výklady Milana Calábka a Martina Stejskala, cyklus „Putování po posvátných místech Čech, Moravy a Slezska“ s výkladem Bohumila Vurma a Milana Calábka, „Svět léčivých bylin“ s výkladem dr.Petra Nohela. A návštěvu dvou světových výstav: „Hieronyma Bosche“ v Rotterdamu s výkladem prof.Zdeňka Neubauera, Bohumila Vurma a Milana Calábka a „Aztékové“ v Londýně s výkladem Milana Calábka. Pár zážitků vám zprostředkuje fotogalerie.