Milan Calábek

původně pracoval jako dramaturg, režisér, překladatel divadelních her v Národním divadle v Praze, Divadle Petra Bezruče v Ostravě a naposledy ve Vinohradském divadle v Praze.

Když  před 36 lety „přežil svoji smrt“, stal se abstinentem, vegetariánem, odešel z divadla, začal spolupracovat s prof. Kahudou v Psychoenergetické laboratoři a stal se víceprezidentem Filipínského léčitelského kruhu. Zabýval se nejen léčitelstvím, ale i etnografií, cestoval, studoval buddhismus a meditoval v tibetských klášterech v Nepálu.

Po roku 1990 založil esoterické centrum MANDALA, v kterém pracovali čeští a slovenští léčitelé. Kromě léčebny jeho součástí bylo hudební nakladatelství, knihkupectví specializované na duchovní literaturu, stejně specializovaná cestovní kancelář a čajovna pro hosty.

V roce 1997 jako součást centra MANDALA založil Univerzitu Nové doby, kde přednášejí nejlepší čeští a zahraniční odborníci různé duchovní a esoterické obory.

Sám se na její půdě věnuje především tématům archetypální psychologie, léčbě změnou modelu skutečnosti, individuální fytoterapii, hypnóze, aurické typologii, meditaci, buddhismu a dalším oborům.

 

VIDEO

Záznam přednášky Milana Calábka z Festivalu Evolution 2014

Záznam přednášky Milana Calábka z Festivalu Evolution 2014
MILAN CALÁBEK - Meditace: léčení a cesta k vyšším duchovním stavům - Evolution, 12. 4. 2014   Autor videa:  Igor Chaun, GOSCHA  

M.Calábek

/album/fotogalerie-milan-calabek/nora-stribrna-turecko-jpg/ /album/fotogalerie-milan-calabek/p7050734-jpg/ /album/fotogalerie-milan-calabek/jb157671-jpg/

Výběr z článků Milana Calábka

JÁ a REGENERACE II. pokračování z říjnového čísla: článek Milana Calábka pro časopis REGENERACE listopad 2017

18.01.2018 16:19
Jeden z nejvýznamnějších znalců tibetského buddhismu Daniel P. Brown chápe změněné stavy vědomí jako proces osvobozování uvědomování a rozčlenil je podle modelů duchovní realizace  mahámudry,  kašmírského šivaismu (hinduistický tántrismus) a mahajány. Při realizaci se totiž v každém z...

JÁ A REGENERACE - článek Milana Calábka pro časopis REGENERACE říjen 2017

16.01.2018 17:51
Když mě můj přítel a spiritus agens "Regenerace" Jiří Kuchař požádal o pár řádků na toto téma, uvítal jsem to jako možnost vysvětlit čtenářům,  z jakého pojetí neboli "integrální dharmy" vycházím, když píši do tohoto časopisu a v čem vidím hlavní význam jeho pětadvacetileté existence.  Za...

KDO OPRAVDU JSME? rozhovor Milana Calábka pro časopis REGENERACE 11/15

14.10.2016 15:34
Je to neuvěřitelné: Milan Calábek se v listopadu dožívá 75 let – v plné síle a v pracovním nasazení jemu vlastním. V minulém čísle REGENERACE v upoutávce k tomuto rozhovoru jsme milně uvedli jeho věk – 70 let, za což se omlouváme. Sedmdesátka v jeho případě se nám...

LOUČENÍ S FILOSOFEM ZDEŇKEM NEUBAUEREM časopis Regenerace 8/2016

13.10.2016 13:51
ZDENĚK NEUBAUER (30.5.1942 -...

HAŠEK A ZEN. Článek M. Calábka k výročí narození a smrti Jaroslava Haška pro časopis REGENERACE duben 2013

12.10.2016 16:42
U příležitosti výročí narození a smrti Jaroslava Haška (30. dubna 1883 - 3. ledna 1923) se náš spolupracovník zamýšlí nad tím, co v jeho díle můžeme nacházet až dnes ve světle našeho současného poznání a zkušeností. HAŠEK A ZEN Kdo je Švejk?  Kdybyste se někdy mohli podívat jedním z tajných...

Milan Calábek : MAYSKÝ KALENDÁŘ A ROK 2012 / z knihy TŘI SVÍCE ZA BUDOUCNOST ed. V. Cílek /

16.01.2014 14:29
 Mayský kalendář a rok 2012  „Nikdy nepřestaneme poznávat a cílem našeho poznávání je dojít až tam, odkud jsme vyšli a poznat to místo, jako bychom zde byli poprvé…“            ...

VÁCLAV HAVEL: návrat archetypu proměněného v jedinečnost. Článek pro časopis Regenerace č. 2/2012

15.01.2014 13:21
Ve „sdíleném nevědomí“ českého národa, tak jako jiných národů, se už na počátku jeho vzniku ustálilo několik základních duševních dominant, které mu dávají charakteristické rysy a dynamiku. Představují další vývojovou fázi archetypů jako nadstavby ranějšího systému instinktů, která už ale postrádá...

Článek Milana Calábka pro ŽENA.CZ

15.01.2014 12:00
Moderní společnost je hodně založena na strachu, strachu z nemoci, ze smrti. Čeho se bojíte Vy? Myslím, že jsem se nikdy nebál smrti a ani utrpení s ní spojeného, ale to, co ve mně dřív vyvolávalo obavy, tak jako zřejmě u mnoha mých vrstevníků, byla představa ztráty kognitivních schopností,...

NEJVĚTŠÍ PROMĚNA V LIDSKÉM ŽIVOTĚ článek pro časopis Regenerace č.11/2010

14.01.2014 14:45
Setkání na rozhovor do tohoto čísla Regenerace nám s Pavlínou pro naše zaneprázdnění dvakrát nevyšlo. A tak před další plánovanou schůzkou mi Pavlína v telefonickém rozhovoru nastínila široký okruh otázek, na které bych měl odpovídat. Okamžitě mne napadlo, zda bychom si nejprve neměli vyjasnit, co...

KOŘENY A KŘÍDLA časopis nová REGENA 9/2013

27.09.2013 18:19
Článek si můžete přečíst také ve formátu pdf : KOŘENY A KŘÍDLA ************************************************************************************************************************   KOŘENY A KŘÍDLA Univerzitu Nové doby jste založil v roce 1996, na čem je vlastně založena výuka? Abych si...

NEJSTARŠÍ NÁPIS V ČECHÁCH, POLE MRTVÝCH A TELEPATIE článek pro časopis Regenerace č.9/2010

07.09.2010 16:28
Právě jsme s částí „výzkumného týmu“ Univerzity Nové doby připravovali plán dvoudenní cesty ke kamenné pyramidě v kdysi českém Vitorazsku, když mi zavolal Jaroslav Kňap a požádal o krátký příspěvek na téma spontánní telepatie. Už v průběhu našeho hovoru se mi vybavilo několik osobních...

PŘEROZOVÁNÍ V INDICKÉM BUDDHISMU..... a krátká zmínka o nirváně článek pro časopis Regenerace č.6/2010

03.09.2010 15:32
Není jistě náhodou, že součastná věda ve snaze o vyléčení zatím nevyléčitelných nemocí opakuje hledání věrozvěstů, filozofů a mystiků axiálního věku1, kteří se v laboratoři  vnitřního vesmíru pokoušeli najít způsob, jak odstranit utrpení a neuspokojivost života. Například v Indii...

MOZARTŮV EFEKT příspěvěk do časopisu Regenerace č.5/2010

31.08.2010 14:28
Na otázku o praktickém využití tzv. Mozartova efektu odpovídal v nové rubrice časopisu Regenerace Milan CALÁBEK o blahodárné síle hudby.   Jestliže jako neurologickou souvztažnost naší cesty k osvícení chápeme postupný přenos aktivity z vývojově starších zadních a středních...

SVĚTOVÁ KRIZE - PŘÍLEŽITOST K TRANSCENDENCI článek pro časopis Regenerace č.6/2009

19.06.2009 15:30
V první části tohoto článku otištěném v minulém čísle Regenerace jsem se zabýval vznikem současné finanční a hospodářské krize, která je zároveň i krizí politickou, především z ekonomického hlediska. Psal jsem o novém parazitickém  finančním kapitalismu, který na rozdíl od...

SOUČASNÁ SVĚTOVÁ KRIZE ANEB KRÁL JE NAHÝ článek pro časopis Regenerace č.5/2009

05.06.2009 14:47
V současnosti téměř každé médium, i když není ekonomicky zaměřené, se nemůže vyhnout tématu finanční a ekonomické krize, která začíná pomalu zasahovat do života i duchovního vývoje téměř každého z nás. Bez ohledu na to, jak řekl jeden český ekonom, že žádná z hlav této saně není...