Spolupracovníci a hosté

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
Náš spolupracovník zemřel 5.7.2016 / Loučení s filosofem Zděňkem Neubauerem Po absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze (1960) studoval na PřF (1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71); RNDr. 1970, PhDr. 1971. Pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, PřF UK, Laboratoire Internazionale di Genetica e...

Spolupracovnící a hosté

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE
(* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské. K řadě knih napsal předmluvy nebo...

PhDr. Lenka Adamová

PhDr. Lenka Adamová
Psychologickou astrologií, resp. jungovskou astropsychologií se zabývá osmnáct let.  Nejprve na základě individuálních podnětů. Účastnila jse - i na základě organizační "výpomoci" (1995-2006) - všech kursů  astropsychologie Rudolfa Starého, našeho nevýznamnějšího, vlastně jediného...

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek
Jaroslav Dušek začínal jako herec v Nedivadle Ivana Vyskočila. V roce 1981 založil divadlo Vizita, kde hraje improvizovaná představení většinou s houslistou Martinem Zbrožkem. Účinkoval ve filmech Vrať se do hrobu, Kouř, Don Gio, Kamenný most, popularitu mu přinesly hlavně dva snímky režiséra Jana...