Spolupracovníci a hosté

Ing. arch. Otakar Chochola

Ing. arch. Otakar Chochola
Umění Feng Shui se věnuje od roku 1997, kdy jej jako architekta zaujala možnost léčit prostor a lidi ve vzájemné souvislosti. Ke své praxi připojil praxi v umění Tai Ji Quan a Qi Gong, kterým se od stejné doby intenzivně věnuje. Studoval u učitelů Feng Shui: Rogera Greena, Adalberta Nellisena, Borise Michajloviče Brina a Evy Joachymové. „Mým krédem...

MUDr. RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc.

MUDr. RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc.
(*1947- †2022) Vědecký pracovník, lékař a přírodovědec, konziliář a expertní poradce Centra Preventivní Medicíny v Praze. Několik let vedl výukové kurzy fytoterapie, medicíny šamanismu a hermetismu a speciální kurs meditování pomocí fotografování Fotomeditace. Publikoval v odborném i populárně – naučném tisku (Vesmír apod.). V oblasti umělecké fotografie se...

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
(30. května 1942 Brno – 5. července 2016 Praha) / Loučení s filosofem Zděňkem Neubauerem Po absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze (1960) studoval na PřF (1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71); RNDr. 1970, PhDr. 1971. Pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, PřF UK, Laboratoire Internazionale di...

Spolupracovnící a hosté

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE
(* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské. K řadě knih napsal předmluvy nebo...

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek
Jaroslav Dušek začínal jako herec v Nedivadle Ivana Vyskočila. V roce 1981 založil divadlo Vizita, kde hraje improvizovaná představení většinou s houslistou Martinem Zbrožkem. Účinkoval ve filmech Vrať se do hrobu, Kouř, Don Gio, Kamenný most, popularitu mu přinesly hlavně dva snímky režiséra Jana...