Program 4. ročníku 2012/2013

září 2012

Křesťanská mystika

M.Calábek

říjen 2012

V srdci skutečnosti I.         (advaitová védanta)   

M.Calábek   

istopad 2012

Moc nemoc a psychosomatika

Prof. S.Komárek

prosinec 2012

V srdci skutečnosti II. (neoadvaita)   

M.Calábek

 leden 2013

Tao nemá žádnou bránu    (bláznivá moudrost zenu)

M.Calábek

únor 2013

Temné stránky lidské povahy

 L.Adamová 

březen 2013

Západní a východní cesta k osvícení

 M.Calábek

duben 2013

Sny – mosty duše

M.Calábek                         

květen 2013

Nové poznatky z oblasti neurofyziologie mozku v souvislosti s meditačními technikami

MUDr. P.Zach,CSc.

 

Hudební terapie. Mantry a léčivá síla hudby.

I.Sedláček

červen 2013

Amor a Psyché                     (partnerský vztah ve světle mýtů pohádek a evoluční psychologie) 

 M.Calábek

 

Slavnostní ukončení studia - předávání OSVĚDČENÍ

 

 Původně plánovaná přednáška Holgera Kalweita  v květnu se neuskutečnila z důvodu jeho  dlouhodobého pobytu v Jižní Americe.

 

 Červenec  2013    zájezd   "Putování megalitickou a středověkou Bretaní". Program zájezdu z roku 2012 si můžete prohlédnout zde

                               Program 3. ročníku 2011/2012

září 2011 Rok 2012 - konec Mayského kalendáře M. Calábek
říjen 2011 Systemické konstelace M. Calábek
listopad 2011 Spiritualita české krajiny, Spiritualita pouště RNDr. V. Cílek
prosinec 2011 Tělesné soustavy a léčba bylinami L. Kříž, M. Calábek
leden 2012 Sourozenecké konstelace M. Calábek
únor 2012 Léčba zvukem Vl. Marek
březen 2012 Buddha a lotos v zrcadle skutečnosti M. Calábek
duben 2012 Bohové v nás M. Calábek
květen 2012 Bohyně v nás M. Calábek
červen 2012 Archetypální psychologie a konstelace M. Calábek

  

 

                    Program 2. ročníku 2010/2011

září 2010 Léčivé síly kosmu v bylinách
M. Calábek
říjen 2010 Tarot a hledání smyslu života
B. Vurm
listopad 2010 Netradiční fytoterapie
M. Calábek, L.Kříž
prosinec 2010 Netradiční fytoterapie  M. Calábek
leden 2011 Feng shui I.
Ing.Arch. O.Chochola
únor 2011 Feng shui II.
Ing.Arch.  O.Chochola
březen 2011 Netradiční fytoterapie - pokračování M. Calábek,  L.Kříž
  Léčba očí M. Calábek
duben 2011 Buddhismus Mahajány. Druhé roztočení kola Dharmy M. Calábek
květen 2011 Hypnoterapie.  Přímá a nepřímá hypnóza
M. Calábek
červen 2011 Struktura zázračného
M. Calábek

 

červenec  2011       zájezd  "Megalitická a artušovská Anglie"

    

                            Program 1. ročníku 2009/2010

září 2009 Energetická medicína - strava, živly. M.Calábek
říjen 2009 Energetická medicína dokončení. Metabolické typy. M.Calábek
listopad 2009 Neurohormonální typy osobností. M.Calábek
prosinec 2009 Luna, její moc a život v souladu s vesmírem M.Calábek
leden 2010 Molekuly emocí MUDr. J.Šula
únor 2010 Zapomenutá medicína dr.P.Nohel
  Zasvěcení B.Vurm
březen 2010 Cesta východní duše k osvícení: původní buddhismus Gautama Buddhy M.Calábek
duben 2010 Host  univerzity  anebo  Přeměna destruktivních emocí  
  Život v "takovosti"  M.Calábek
květen 2010 Magické vědomí šamanismu a setkání s mrtvými M.Calábek, L.Eliáš
červen 2010 Kosmické energie, kruhy v obilí  M.Calábek

 červenec  2010       zájezd   "Megalitická a artušovská Anglie"

Ohlédnutí za prvním ročníkem 2009/2010

Přednáška  z oblasti kosmologie „Luna, její moc a život v souladu s vesmírem“ shrnula všechny dosavadní poznatky o vlivu Měsíce na člověka, rostliny a celý pozemský život do přehledného celku, abychom je hned mohli začít aplikovat ve své každodennosti. Zabývali jsme se  stravou a to jak z hlediska kosmických vlivů, tak i energetické medicíny a metabolických typů. V praktické části této přednášky se každý ze studentů mj. učil testovat, které potraviny jsou  pro něho vhodné a za určitých okolností mají i léčivé účinky.

Dalším poměrně rozsáhlým a zcela neobvykle pojatým tématem měla být „Individuální bylinná terapie“, kde Milan Calábek vychází z energetického a hormonálního působení bylin i bylinných neurotransmiterů (viz.Rozhovor v Regeneraci: Fytoterapie...). Pod vedením Ladislava Kříže jsme se měli učit pomocí bylin diagnostikovat běžné nemoci a sestavovat vhodné čajové směsi. Toto téma bylo přesunuto do programu druhého ročníku. Nicméně již v prvním ročníku jej rozvinula z hlediska nejnovějších vědeckých objevů přednáška prof. Jana Šuly „Molekuly emocí“ a její protipól „Zapomenutá medicína“ Dr.Petra Nohela Dr.Sc.

O „Zasvěcení“ v různých kulturách přednášel  Bohumil Vurm.   Milan Calábek nás v každém ročníku seznámí s jedním z hlavních směrů buddhismu. V prvním ročníku to byl původní buddhismus Gautama Buddhy. Zároveň jsme se naučili theravádové meditační praxi, která po určitém čase - pokud je správně prováděna, vede k prožitku neprojeveného Základu Bytí (Klasické osvícení). Dále jsme se učili měnit energii destruktivních emocí, jako je hněv, strach, nenávist apod. na stav dokonalé duševní rovnováhy s plnosti dosahovaný při Klasickém osvícení. Velice náročným a zajímavým úkolem bylo osvojovat si základy nového způsobu života v „takovosti“ (tathata): milovat to, co je, takové, jaké to je, ne jaké by to mělo být. Což je zároveň i jednou z nejúčinnějších duševních terapií.

Pak se Milan Calábek vrátil k tématu psychoaktivního působení rostlin z hlediska šamanismu a současné vědy. Seznámili jsme se šamanským „modelem magické skutečnosti“ vytvořeným asociativním myšlením v pocitech a představách a zároveň i vírou ve skutečnost těchto představ jako je např. představa duchů. Některé pozůstatky tohoto nejstaršího modelu skutečnosti stále znovu ožívají i v současnosti v podobě spiritismu. Sami jsme mohli zažít i velice působivá setkání a komunikaci s duchy zemřelých, a to prostřednictvím vynikajícího média anebo přímo bez jakéhokoliv prostředníka. Součástí tohoto tématu byla i výuka vysoce účinné terapie, která je založena na aktivaci struktury „Magického vědomí“ v duši nemocného.

Studium prvního ročníku uzavřelo opět kosmologické téma „Kosmické energie, kruhy v obilí (viz.článek M.Calábka Hieroglyfy bohů).

Ti z nás, kteří se rozhodnou specializovat na poradenství ve stravě a individuální bylinnou terapii jako součást holistické medicíny, budou moci zakončit studium prvního a druhého ročníku zkouškou před odbornou komisí.

Cíl a náplň studia v dalších letech  zde.

Přednáška nultého ročníku

Pro zájemce o studium se v květnu 2009 konala přednáška O smyslu života.

V této přednášce, která byla zároveň úvodem ke studiu na Univerzitě Nové doby, se Milan Calábek zabýval západní cestou k osvícení jak z hlediska evoluce tak i involuce. 

Od dob hledání sv.Grálu „potřeba smyslu“ v naší civilizaci stále víc vystupuje do popředí. Dnes bez nalezení smyslu (v lásce, tvorbě, odpovědnosti apod.) by člověk mentálního vědomí vydaný napospas utrpení, zdánlivě neměl pro co žít.

 

V běžném životě se  většina z nás setkává s dvojí podobou utrpení: utrpením z nudy a utrpením z bolesti  a s celou škálou utrpení mezi těmito dvěmi krajnostmi. Nuda pochází především z krize pojmového myšlení a duchovní vyprázdněnosti postmoderního člověka díky relativizaci všech hodnot. Zatímco bolest pramení z prožitku mezní situace jakou je vážná nemoc, závislost, konfliktní rozvod, smrt blízké osoby, vina za něčí smrt, vězení apod.

Tento prožitek teologicky orientovaná filozofie chápe jako experimentum crucis: zkušenost kříže, kdy naše existence se ocitá na samých hranicích bytí, kdy se nemůžeme opřít o nikoho a o nic a zcela obnaženi až na samu lidskost, čelíme smrti nebo nicotě.

Ale nalezení smyslu může utrpení změnit na čin a vést k sebepřekročení - transcendenci, jejíž odvěkou metaforou je Zmrtvýchvstání a na Východě Probuzení.